Матурски испит шк. 2019/20. год

Преносимо обавештење ЗУОВ-а о реализацији матурског испита.

Тест за проверу стручно теоријских знања биће конципиран на следећи начин:

  • Садржаће задатке за одговарајуће предмете (из одговарајућег Приручника) који обухватају комплетно градиво из другог и трећег разреда,
  • Из четвртог разреда садржаће задатке за одговарајуће предмете (из одговарајућег Приручника) који обухватају градиво које је обрађено до 1.марта 2020.год
  • Приликом израде тестова водиће се рачуна да тестови валидно провере оствареност очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања.

Матурски практични рад (практични завршни испит):