МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

Монтер суве градње је грађевински мајстор, који монтира спуштене плафоне, преградне зидове и облоге (од гипсаних плоча, потконструкције и изолација – Knauf GIPS системи и еквивалентни) и декоративну гипсану орнаментику (розете, лајсне и други елементи). Овај посао обухвата плафонске, зидне и подне елементе свих врста просторија у ентеријерима; који се користе за живот, боравак и рад људи.

Даље школовањe, посao и напредовање у струци обухвата следеће циљеве: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР, ПОСЛОВОЂА, ПРЕДУЗЕТНИК/ИЗВОЂАЧ РАДОВА и ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР.

Више од 20 година наши ученици монтери суве градње су врло успешни и освајали су прва, друга и трећа места на српским и међународним такмичењима у сувој градњи; многи су водећи мајстори, пословође и предузетници у сувој градњи у Србији, Европи и свету. Од 01. септембра 2003 године, када је у 8 (осам) техничких школа у Србији почело школовање монтера суве градње, данас имамо само нашу Грађевинску школу у Београду, као једину преосталу Српску школу суве градње, која има одељења у првом, другом и трећем разреду и успешне такмичаре и професионалце и у Србији и широм света.

Ученици током школовања имају све потребне стручне предмете укључујући и предузетништво, а уз трогодишњу праксу у школским радионицама и на градилиштима када почну да раде у струци брзо заузму мајсторске позиције у фирмама, а временом постају и пословође. Уз стечено радно искуство као професионалци, обезбеђене пословне контакте, набављен алат и опрему за рад; просечно после три до пет година најодважнији постају предузетници. Међу фирмама сарадницима, где наши ученици иду на праксу, имамо велики број наших некадашњих ученика, који су данас предузетници и воде своје фирме, и који примају неке нове ученике монтере суве градње код себе на праксу.

Такође, ко заврши трогодишњи образовни профил монтер суве градње, одмах може да настави још једну годину школовања и заврши четворогодишњи образовни профил грађевински техничар, односно може да студира грађевину или архитектуру.

Петар Ракас, наставник праксе суве градње са другим колегама наставницима праксе успешно држи наставу за ученике образовног профила монтер суве градње, од школске 2003/2004 године.

За сва питања у вези уписа у први разред за ученика образовног профила монтер суве градње и све друго ЈАВИТЕ СЕ – ПОШАЉИТЕ ПОРУКУ.

Петар Ракас, ментор / наставник праксе суве градње

064-172-53-73 | petarrakas@gradjevinska.edu.rs | 066-334-224

https://rakas.rs/upis https://montersuvegradnje.blogspot.com | https://www.youtube.com/@PetarRakas/videos https://www.facebook.com/PetarRakasNastavnikPrakseGradjevinskeStruke https://www.instagram.com/petarrakas


СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

  1. Назив квалификације: Монтер суве градње
  1. Секторподручје рада: Грађевинарство – Геодезија и грађевинарство
  1. Ниво квалификације: III
  1. Сврха квалификације: Монтирање гипс-картонских плоча и орнаментике.
  1. Начин стицања квалификације:

Квалификација се стиче након успешно завршеног процеса средњег стручног образовања.

  1. Трајање:

Програм средњeг стручног образовања за стицање квалификације траје три године.

  1. Начин провере:

Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на завршном испиту који спроводи средња школа.

  1. Заснованост квалификације:

Квалификација се заснива на опису рада, циљевима стручног образовања и исходима стручног образовања.