ИНФОРМАТОР О РАДУ

Норма рада за школску 2022/2023

Годишњи план рада за школску 2022//2023

Извештај о реализацији ГП за школску 2021/2022

Извештај директора за школску 2021/2022

Годишњи план рада за школску 2021/2022

Извештај о реализацији ГП за школску 2020/2021 

Извештај директора за школску 2020/2021 

ФИ 2019.

ФП 2019.

ИФП1 2019.

ИФП2 2019.

ФП 2020.

ФП 2021.

Извештај о спољашњем вредновању школе

План унапређивања квалитета рада

РП ГШ 21-26

Школски програм ГШ 2020

СТАТУТ Грађевинске школе Београд

План наставе и учења – електричар / Допуна Школског програма, Грађевинске школе 29.12.2022

План и програм наставе и учења / Допуна Школског програма, Грађевинске школе 29.12.2022

Програм Завршног испита за образовни профил ЕЛЕКТРИЧАР / Допуна Школског програма, Грађевинске школе 29.12.2022

Годишњи план рада школе за 2023/2024

Правилник о организацији и систематизацији послова за 2023/2024

Годишњи извештај о раду школе за 2022/2023