КОНТАКТ

Грађевинска школа

ул. Хајдук Станкова 2

Београд

https://gradjevinska.edu.rs/

Директор  Раде Зејак

телефон 011 241 88 95

e-mail: direktor@gradjevinska.edu.rs

Организатор практичне наставе Горан Учур

телефон: 011 240 35 25 , 011 400 21 90

e-mail: organizatorpn@gradjevinska.edu.rs

Секретар Сања Филиповић

телефон: 011 400 2 191

e-mail: sekretar@gradjevinska.edu.rs

Педагог Душанка Недељковић

телефон: 063 214 872

e-mail: pedagog@gradjevinska.edu.rs

Библиотекар Весна Ђурашиновић

телефон: 011 2 418 052

e-mail: biblioteka@gradjevinska.edu.rs

Шеф рачуноводства Василије Ђукић

телефон: 011 400 2 192

e-mail: racunovodstvo@gradjevinska.edu.rs

Референт  за ученичка питања (редовни и ванредни ученици) Марија Прица

мобилни: 062 257 512

телефон: 011 2 401 733

e-mail: referent@gradjevinska.edu.rs