ИСПИТНА ПИТАЊА 5. СТЕПЕН – ГРАЂЕВИНАРСТВО

ПЛАН И ПРОГРАМ-специјалистичко образ.грађ.

Бетон и армирани бетон 5. ст.

Геодезија 5. ст.

Грађевинска механизација 5. ст.

Грађевинска постројења 5. ст.

Грађевински материјали 5. ст.

Завршни грађевински радови 5. ст.

Машински материјали 5. ст.

Организација и механизација грађења 5. ст.

Организација машинског грађења 5. ст.

Основе аутоматског управљања 5. ст.

Основе привредног и радног права 5. ст

Пракса 5. ст – мајстор за грађевинску механизацију

Пракса 5. ст пословођа за високоградњу

Пракса 5. ст. – пословођа за грађевинска постројења

Пракса 5. ст. – пословођа за грађевинску механизацију

Префабрилковано грађење 5. ст.

Примењена математика 5. ст.

Психологија рада 5. ст.

Савремени грађевински материјали 5. ст.

Саобраћајнице 5. ст.

Статика грађевинских конструкција 5. ст.

Технологија грађења 5. ст.

Технологија рада са праксом 5. ст -мајстор за кућне инсталације водовода и канализације

Технологија рада са праксом 5. ст пословођа за нискоградњу

Технологија рада са праксом 5. ст. – армирач мајстор

Технологија рада са праксом 5. ст. – бетонирац мајстор

Технологија рада са праксом 5. ст. – тесар мајстор

Технологија рада са праксом 5. ст. грађевински керамичар мајстор

Технологија рада са праксом 5. ст. зидар мајстор

Технологија рада са праксом 5. ст. каменорезац мајстор

Технологија рада са праксом 5. ст. молеро-фарбар мајстор

Технологија рада са праксом 5. ст. монтер стаклених елемената

Технологија рада са праксом 5. ст. подополагач мајстор

Хидраулични и пнеуматски уређаји и компоненте 5. ст.

Хидротехнички објекти 5. ст.

Читање пројеката и детаља 5. ст.