ЕЛЕКТРИЧАР

Компетенције:

– Припрема рада и примена мера безбедности и здравља на раду у извођењу електричних инсталација и у електричним погонима;

– Извођење електричних инсталација у објектима;

– Монтажа, повезивање и одржавање електромоторних погона, уређаја и индустријске електроопреме;

– Кључне компетенције (посебно: рад са подацима и информацијама, дигитална компетенција, сарадња, одговоран однос према здрављу и одговоран однос према околини).