Обрасци

ИОП

Obrazac-4 – plan aktivnosti – personalizovan program nastave i ucenja

uputstvo za popunjavanje obrasca za pedagoski profil ucenika obrazac a2

ПРИЈАВА НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА

Лист за пријаву насилног понашања

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИПРЕМУ

Припрема за час

ПОСМАТРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ЧАСА

Образац ЗА ПОСМАТРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКОГ ЧАСА 2019

ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Вођење документације и планирање наставе

ПЕДАГОШКА СВЕСКА

У прилогу је електронска верзија педгошке свеске, ако се неко определи за ту верзију. Можете све и штампати.
1. Изглед пед. свеске је један образац,
2. Одељење1 умножите, колико одељења имате,
3. Напредовање ученика у односу на претходни период су термини, који Вам могу олакшати рад у формативном начину оцењивања.

Изглед пед. свеске

Одељење1

Напредовање уч. у односу н претходни период