СМЕШТАЈ У ДОМ

ВАЖНО!!!

У недељу, 02.09.2018. године, у 12.00 часова, обавиће се свечани пријем родитеља и ученика првог разреда. Обавиће се и родитељски састанци. Пријем у домове је истог дана у 14.00 часова.

Све додане информације у вези смештаја у домове, можете добити на линку 

http://www.dombeograd.rs/%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%81/%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B0.html

СПИСАК УЧЕНИКА I РАЗРЕДА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ КОЈИ СУ СМЕШТЕНИ

У ДОМУ УЧЕНИКА “ АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ “ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОД.

 

 

Р.б.

Презиме и име ученика Одељ. Образовни профил
Петровић Жељко 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Корићанац Саво 1-3 тесар
Стевановић Иван 1-3 Тесар
Родић Милан 1-3 Тесар
Радојчић Александар 1-3 Тесар
Папајић Игор 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Луковић Дарко 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Тешић Немања 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Рошу Владимир 1-4 Зидар-фасадер
Балтић Сенад 1-4 Зидар-фасадер
Прашовић Тарик 1-4 Зидар-фасадер
Васић Стојан 1-4 Зидар-фасадер
Ђорђевић Давид 1-5 Електроинсталатер
Степановић Ненад 1-5 Електроинсталатер
Првановић Mатеја 1-5 Електроинсталатер
Планић Дарко 1-5 Електроинсталатер
Планић Давор 1-5 Електроинсталатер
Тешић Ненад 1-5 Електроинсталатер
Миловановић Лазар 1-5 Електроинсталатер
Синџиревић Стефан 1-6 Армирач-бетонирац
Лукић Урош 1-6 Армирач-бетонирац
Давидовић Вељко 1-6 Армирач-бетонирац
Димитријевић Немања 1-6 Армирач-бетонирац
Jокић Драган 1-6 Декоратер зидних површина
Газдић Дамјан 1-7 Монтер суве градње
Недељковић Саша 1-7 Монтер суве градње

СПИСАК УЧЕНИКА I РАЗРЕДА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ

КОЈИ СУ СМЕШТЕНИ  У ДОМУ УЧЕНИКА „КАРАЂОРЂЕ“

ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОД.

Р.б. Презиме и име ученика Одељ. Образовни профил
Грујић Никола 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Миловановић Дејан 1-5 Електроинсталатер

СПИСАК УЧЕНИКА I РАЗРЕДА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ

КОЈИ СУ СМЕШТЕНИ  У ДОМУ УЧЕНИКА „ПЕТАР ДРАПШИН“

ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОД.

Р.б. Презиме и име ученика Одељ. Образовни профил
Чолић Илија 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Аврамовић Никола 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Пешовић Вељко 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Милосављевић Лазар 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Радовић Стефан 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Берчек Данијел 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Мићановић Дејан 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Дучић Андрија 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Радовановић Немања 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Новачков Давид 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Јовичић Марко 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Гајић Душан 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Симић Миливоје 1-4 Керамичар-терацер-пећар

СПИСАК УЧЕНИКА I РАЗРЕДА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ

КОЈИ СУ СМЕШТЕНИ  У ДОМУ УЧЕНИКА „ЗМАЈ“

ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОД.

Р.б. Презиме и име ученика Одељ. Образовни профил Напомена
Алексић Душко 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Обренић Светолик 1-6 Декоратер зидних површина
Николић Стефан 1-6 Декоратер зидних површина
Тришић Милан 1-6 Декоратер зидних површина
Марковић Стефан 1-7 Монтер суве градње
Стефановић Данило 1-7 Монтер суве градње
Радоњић Иван 1-7 Монтер суве градње
Јаковљевић Александар 1-7 Монтер суве градње
Јанковић Никола 1-7 Монтер суве градње
Мирић Јован 1-7 Монтер суве градње

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА СВЕ УЧЕНИКЕ:

 1. Пријава на конкурс (добија се у Дому, а може се преузети и са сајта Дома ПРИЈАВА );
 2. За ученике првих разреда средњих школа:јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе):
 3. За ученике других, трећих и четвртих разреда: СВЕДОЧАНСТВО или оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
 4. Уверење о приходима по члану домаћинства за од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште ( да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса)
 5. Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду;
 6. Награде и похвале са учешћа у активностима у Дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

  ТРОШКОВИ  УПИСА :  300,00  динара уплатити на жиро рачун Дома: 840-653667-79

Напомена: Ученици који према Правилнику о наставном плану и програму стручних предмета стручног образовања („Службени гласник РС“ – „Просветни гласник“, бр. 6/12) имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима који се не пријаве у периоду од 05. до 17. јула, неће се накнадно примати пријаве. 

 1. Ученици трећег степена првог разреда предају докумнта у школи.

2. Сви остали ученици предају сами документа у жељењни дом. Ови ученици могу конкурисати истовремено у више домова.  Рокови за њих су следећи:

ПРВА РАСПОДЕЛА ОД: 05. ДО 17. ЈУЛА 2018. од до 1часова

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ  БИЋЕ ИСТАКНУТА: до 18. ЈУЛА (среда) у 12 часова

 

 

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ  КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ  ОД 20. ДО 24. АВГУСТА 2018. од 8 до 14 часова

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 20. до 24. августа 2018. године,) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Уз захтев кандитдат подноси и следећу документацију:

 • из материјално угрожене породице- Решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/, 
 • ученици без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
 • из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика, 
 • из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
 • лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;
 • избеглице и расељена лица –  потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),
 • повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;
 • близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај)  – извод из матичне књиге рођених,
 • ученици који се школују за дефицитарно занимање уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

За сваку осетљиву  друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени / рангирани / у односу на број пријављених, и то 8% наменски опредељених капацитета установе.