Днамика за одговарање неоцењених и недовољних ученика у првом полугодишту

Ученици који су били неоцењени и недовољни у првом полугодишту одговараће градиво првог полугодишта по следећој динамици:

  1. општеобразовни предмети
  • група Б у недељи 25.01.2021.-29.01.2021. године, у терминима наставе
  • група А у недељи 01.02.2021.-05.02.2021. године, у терминима наставе
  • онлајн ученици, у истим терминима, у складу са обавештењем наставника

2. стручни предмети

  • група Б у недељи 08.02.1.2021.-12.02.1.2021. године, у терминима наставе
  • група А у недељи 17.02.2021.-19.02.2021. године, у терминима наставе
  • онлајн ученици, у истим терминима, у складу са обавештењем наставника

Сва накнадна одговарања градива првог полугодишта, реализоваће се по потреби, у складу са планом наставника.

Градиво другог полугодишта се одговара редовно.

Сва обавештења о доласку у школу, онлајн ученици добијају преко гугл учионица предметних наставника.

Почетак другог полугодишта

Друго полугодиште почиње у понедељак 18.01.2021. по комбинованом моделу. У школу долази група А. Настава почиње у 14.00 часова.

Полугодиште

Прво полугодиште се завршава у петак, 18.12.2020. године.

Друго полугодиште почиње у понедељак, 18.01.2021. године. Смена Грађевинске школе је од 14.00 часова. Ученици ће на врме бити обавештени о начину реализације наставе, у складу са одлукама Владе Републике Србије.

Одељењске старешине ће обавестити ученике о успеху.