Распоред испита децембар 2022 специјалистичко образовање

 Г Р А Ђ Е В И Н С К А   Ш К О Л А
 Х а ј д у к   С т а н к o в а 211 000 БеоградТ:+381 11 2403 525, 2401 733
 Е пошта: gradjevinska@sbb.rsБрој: 912www.gradjevinska.edu.rsДатум:01.12.2022.год. 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМИСПИТНОМ РОКУ 2022/2023. ГОД. (од 12.12.2022 до 16.12.2022.год.)

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.Б.П Р Е Д М Е Т Идандатумвремеучионица
1.  Основе привредног и радног праваТермин  ће бити накдно одређен 
2.  Психологија радаТермин  ће бити накдно одређен 
3.  Читање пројеката и детаљаЧетвртак 15.12.14.309
4.  Примењена математикаПонедељак 12.12.13.4012
5.  Технологија грађењаЧетвртак 15.12.14.309
6.  Грађевинска механизацијаЧетвртак 15.12.14.309
7.  Организација машинског грађењаПетак 16.12.14.308
8.  Префавриковано грађењеЧетвртак 15.12.14.309
9.  Саобраћајнице Петак 16.12.14.308
10.  Машински материјалиПетак 16.12.13.409
11.  Хидраулични и пнеуматски уређаји и компонентеПетак 16.12.13.409
12.  Грађевински материјалиПетак 16.12.14.308
13.  Електромоторни погон са управљањемУторак 13.12.13.004
14.  Електроенергетски надземни водови и кабловиУторак 13.12.13.004
15.  Електричне машинеУторак 13.12.13.004
16.  Разводна постројењаУторак 13.12.13.004
17.  Пракса  (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) Петак 16.12.13.409
18.  Специјалистички испит (молеро фарбар мајстор)Петак 16.12.10.155
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе

                                                                                                                      Директор 

                                                                                                                      ___________________

                                                                                                                       Раде Зејак

Распоред испита децембар 2022 трогодишње и четворогодишње образовање

 Г Р А Ђ Е В И Н С К А   Ш К О Л А
 Х а ј д у к   С т а н к o в а 211 000 БеоградТ:+381 11 2403 525, 2401 733
 Е пошта: gradjevinska@sbb.rsБрој: 912www.gradjevinska.edu.rsДатум: 01.12.2022.год. 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

        РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ДЕСЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2022/2023.ГОД.

(од 12.12. до 16.12.2022.год.)

ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Р.Б.П Р Е Д М Е Т Идандатумвремеучионица
1.  Српски језик и књижевност (I,II,III,IV разред)Уторак 13.12.13.408
2.  Математика (I,II,III,IV разред)Понедељак 12.12.13.4012
3.  Рачунарство и информатикаПонедељак 12.12.13.4012 
4.  Енглески језик  (II,III,IV разред)Среда 14.12.11.159
5.  Руски језикТермин  ће бити накдно одређен
6.  Физика (I, II, III  разред)Уторак 13.12.12.009
7.  ХемијаЧетвртак 15.12.13.008
8.  Екологија и заштита животне срединеЧетвртак 15.12.13.008
9.  Музичка уметностСреда 14.12.12.008
10.  Ликовна уметностСреда 14.12.12.308
11.  ИсторијаСреда 14.12.13.008
12.  ФилозофијаПонедељак 12.12.14.159
13.  СоциологијаПонедељак 12.12.14.009
14.  Грађанско васпитањеПонедељак 12.12.14.159
15.  Веронаука  (I, II, III, IV  разред)Понедељак 12.12.14.159
16.  Физичко васпитањеПонедељак 12.12.11.159
17.  Основе грађевинарстваСреда 14.12.13.409
18.  Нацртна геометријаСреда 14.12.14.159
19.  Техничко цртање са читањем плановаПетак 16.12.13.308
20.  Статика и отпорност материјалаСреда 14.12.13.405
21.  Грађевински материјалиПетак 16.12.13.408
22.  Грађевинске конструкције   (I, II, III разред)Четвртак 15.12.13.409
23.  Грађевинска механизацијаЧетвртак 15.12.13.409
24.  Читање пројекатаЧетвртак 15.12.13.409
25.  Геомеханичка испитивањаЧетвртак 15.12.13.409
26.  Асфалтне мешавинеПетак 16.12.13.408
27.  Испитивање бетонаПетак 16.12.13.408
28.  Испитивање грађевинских материјалаПетак 16.12.13.408
29.  Електрични апарати и уређајиУторак 13.12.13.004
30.  Електричне мреже и постројењаУторак 13.12.13.004
31.  Технологија рада са практичном наставомза извођаче инст. и завршних грађ. радоваПетак 16.12.13.008
32.  Технологија рада са практичном наставомза декоратере зидних површина   Среда 14.12.13.005
33.  Технологија занимања (за руковаоце грађ. механизацијом)Петак 16.12.13.409
34.  Машине за производњу и пресовање каменог агрегатаПетак 16.12.13.409
35.  Практична настава  (за руковаоце грађ. механизацијом) Петак 16.12.13.409
НАПОМЕНА:  Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

​                                                                                                                            Директор

                                                                                                                                                 ____________________

                                                                                                                                               Раде Зејак

Распоред консултација 5. степен децембарски рок 2022


Г Р А Ђ Е В И Н С К А   Ш К О Л А
Х а ј д у к   С т а н к o в а 211 000 БеоградТ:+381 11 2403 525, 2401 733

Е пошта: gradjevinska@sbb.rsБрој: 878www.gradjevinska.edu.rsДатум:17.11.2022. год.
 ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШК. 2022/2023.ГОД. (од 21.11. до 02.12.2022.год.)СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/ 
Р.Б.НАЗИВ ПРЕДМЕТАДАНЧАСУЧИОН.ОБЈЕКАТНАСТАВНИК
Читање пројеката и детаљаПетак 658Теоријска наставаНевена Бошковић
Примењена математикаУторак 441Теоријска наставаЈелена Савовић
Технологија грађењаУторак 51Теоријска наставаМилош Петровић
Грађевинска механизацијаУторак 51Теоријска наставаМилош Петровић
Организација машинског грађењаЧетвртак 73ТеоријсканаставаБлаженка Ђумић
Префавриковано грађењеПетак 658Теоријска наставаНевена Бошковић
Саобраћајнице Петак 71ТеоријсканаставаНаташа Прокић
Машински материјалиУторак 760Теоријска наставаМирјана Шојић-Радић
Хидраулични и пнеуматски уређаји и компонентеУторак 760Теоријска наставаМирјана Шојић-Радић
Грађевински материјалиПетак 71Теоријска наставаНаташа Прокић
Електромоторни погон са управљањемУторак 741Теоријска наставаЗорка Јовичевић
Електроенергетски надземни водови и кабловиУторак 741Теоријска наставаЗорка Јовичевић
Електричне машинеУторак 741Теоријска наставаЗорка Јовичевић
Разводна постројењаУторак 741Теоријска наставаЗорка Јовичевић
Пракса  (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације) Петак 39Практич.наставаНебојша Црномарковић
Специјалистички испит (молеро фарбар мајстор)Петак 45Практич.наставаГоран Мијаиловић

Напомена:

  • друга  смена је од 21.11. до 25.11.2022.године   
  • прва смена је од 28.11. до 02.12.2022. године  
  • у прилогу је распоред звона

Директор

                                                                                                                                                                                              _______________________

                                                                                                                                                                  Раде Зејак

Распоред звона

Пре подне

ЧасВреме трајањаОдмор
1.07:30 – 08.155 мин
2.08.20 – 09.0515 мин
3.09.20 – 10.055 мин
4.10.10 – 10.5515 мин
5.11.10 – 11.555 мин
6.12.00 – 12.455 мин
7.12.50 – 13.30

После подне

ЧасВреме трајањаОдмор
1.14.00 – 14.455 мин
2.14.50 – 15.3515 мин
3.15.50 – 16.355 мин
4.16.40 – 17.2515 мин
5.17.40 – 18.255 мин
6.18.30 –19.155 мин
7.19.20 – 20.05

Распоред консултација 3. и 4. степен децембарски рок 2022


Г Р А Ђ Е В И Н С К А   Ш К О Л А
Х а ј д у к   С т а н к o в а 211 000 БеоградТ:+381 11 2403 525, 2401 733

Е пошта: gradjevinska@sbb.rsБрој:878www.gradjevinska.edu.rsДатум: 17.11.2022 год.
 ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕРАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШК. 2022/2023(од 21.11. до  02.12.2022.год.)/ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ/
Р.Б.НАЗИВ ПРЕДМЕТАДАНЧАСУЧИОН.ОБЈЕКАТНАСТАВНИК
Српски језик и књижевност (I,II,III,IV разред)Среда 529ТеоријсканаставаАнђелија Јездић
Математика (I,II,III,IV разред)Понедељак724ТеоријсканаставаМилојка Максић Козомара
Рачунарство и информатикаПонедељак724ТеоријсканаставаМилојка Максић Козомара
Енглески језик  (II,III,IV разред)Уторак 558ТеоријсканаставаДанка Нешовић
Физика  (I, II, III  разред)Уторак 61ТеоријскаНаставаДанијела Грбић
ХемијаЧетвртак 53ТеоријскаНаставаЉиљана Деспотовић
Екологија и заштита животне срединеУторак 358ТеоријсканаставаМаријана Годан
Музичка уметностСреда 622ТеоријскаНаставаАндрија Војводић
Ликовна уметностСреда 722ТеоријскаНаставаНаташа Јанковић
ИсторијаУторак460Петар Нешић
ФилозофијаСреда 629ТеоријскаНаставаАна Јовановић
СоциологијаЧетвртак 738ТеоријсканаставаБудимир Рондовић
Грађанско васпитањеЧетвртак 738ТеоријсканаставаБудимир Рондовић
Веронаука  (I, II, III, IV  разред)Уторак 459ТеоријсканаставаМилија Јокић
Физичко васпитањеПонедељак 5салаТеоријсканаставаПетар Миладиновић
Основе грађевинарстваСреда 322ТеоријсканаставаСунчица Кушић
Нацртна геометријаЧетвртак 43ТеоријсканаставаМаја Главаш-Трбић
Статика и отпорност материјалаУторак 41ТеоријсканаставаОливера Карановић
Грађевински материјалиПетак 71ТеоријсканаставаНаташа Прокић
Грађевинске  конструкције   (I, II, III  разред)Уторак 51ТеоријсканаставаМилош Петровић
Грађевинска механизацијаУторак 51ТеоријсканаставаМилош Петровић
Читање пројекатаПетак 658ТеоријсканаставаНевена Бошковић
Геомеханичка испитивањаПетак 658ТеоријсканаставаНевена Бошковић
Асфалтне мешавинеПетак 71ТеоријсканаставаНаташа Прокић
Испитивање бетонаСреда 522ТеоријсканаставаГорица Лазаревић
Испитивање грађевинских материјалаЧетвртак 73ТеоријсканаставаБлаженка Ђумић
Електрични апарати и уређајиУторак 741Теоријска наставаЗорка Јовичевић
Електричне мреже и постројењаУторак 741Теоријска наставаЗорка Јовичевић
Технологија рада са практичном наставомза извођаче инст. и завршних грађ. радова(теорија)Среда 522ТеоријсканаставаГорица Лазаревић
Технологија рада са практичном наставомза извођаче инст. и завршних грађ. радова(пракса)Среда 78Практич.наставаБојана Сандић
Технологија рада са практичном наставомза декоратере зидних површина   (теорија)Уторак 41ТеоријсканаставаОливера Карановић
Технологија рада са практичном наставомза декоратере зидних површина   (пракса)Петак 45Практич.наставаГоран Мијаиловић
Технологија занимања (за руковаоце грађ. механизацијом)Уторак 760ТеоријсканаставаМирјана Шојић-Радић
Машине за производњу и пресовање каменог агрегатаУторак 760ТеоријсканаставаМирјана Шојић-Радић
Практична настава  (за руковаоце грађ. механизацијом) Петак 39Практич.наставаНебојша Црномарковић

Напомена:

  • друга  смена је од 21.11. до 25.11.2022.године   
  • прва смена је од 28.11. до 02.12.2022. године  
  • у прилогу је распоред звона

                                  Директор

                                                                                                                                                                                             _______________________

                                                                                                                                                              Раде Зејак

Распоред звона

Пре подне

ЧасВреме трајањаОдмор
1.07:30 – 08.155 мин
2.08.20 – 09.0515 мин
3.09.20 – 10.055 мин
4.10.10 – 10.5515 мин
5.11.10 – 11.555 мин
6.12.00 – 12.455 мин
7.12.50 – 13.30

После подне

ЧасВреме трајањаОдмор
1.14.00 – 14.455 мин
2.14.50 – 15.3515 мин
3.15.50 – 16.355 мин
4.16.40 – 17.2515 мин
5.17.40 – 18.255 мин
6.18.30 –19.155 мин
7.19.20 – 20.05

Децембарски испитни рок 2022

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

ДЕЦЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКА 2022/23.ГОД.

·       ПРИЈАВА ИСПИТА  09 И 10. 11.2022. ГОД. ОД  09.00 ДО 13.00 ЧАСОВА КОД РЕФЕРЕНТА ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА

·      КОНСУЛТАЦИЈЕ  ОД 21.11. ДО 02.12.2022. ГОД. 

·       ИСПИТНИ РОК ОД  ОД 12.12. ДО 16.12.2022. ГОД.