ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ III, IV и V степен РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2023/2024.ГОД. (од 17.06. до 21.06.2024.год.)


ТРОГОДИШЊЕ  И  ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ  ШКОЛОВАЊЕ

Р.б.ИСПИТВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАИСПИТНА КОМИСИЈА 
дандатумчасучионицаПредседник  Члан испитивач, (наставник који држи консултације)Члан
 1Енглески језик (I,II,III,IV разред)Понедљак17.06.12.008Бранкица СимићЈелена БешићДанка Нешовић 
 2Математика (I,II,III,IV разред)Понедљак17.06.12.0012Милојка Максић КозомараКатарина БожиновићЈелена Савовић 
 3Физика  (I, II, III  разред)Уторак18.06.12.009Милојка Максић КозомараДанијела ГрбићБиће накнадо одређен 
 4Ликовна култураСреда19.06.12.008Биљана ВујинНаташа ЈанковићБиће накнадо одређен 
 5ИсторијаСреда19.06.12.308Биљана ВујинТања СтојановићБранка Драгосављевић 
 6СоциологијаПонедљак17.06.11.009Милија ЈокићБудимир РондовићАна Јовановић 
 7Грађанско васпитањеПонедљак17.06.11.009Милија ЈокићБудимир РондовићАна Јовановић 
 8Нацртна геометријаУторак18.06.12.008Сандра СтојановићМаја Главаш-ТрбићСунчица Кушић 
 9Основе грађевинарстваУторак18.06.13.008Сандра СтојановићСунчица КушићМаја Главаш-Трбић 
 10Техничко цртање са читањем плановаПонедљак17.06.12.008Наташа ПрокићБлаженка ЂумићГорица Лазаревић 
 11Грађевински материјалиПонедљак17.06.12.008Блаженка ЂумићНаташа ПрокићГорица Лазаревић 
 12Грађевинске  конструкције   (I, II, III  разред)Среда19.06.13.008Александра МладеновићМилош ПетровићНевена Бошковић 
 13Организација грађења (III и IV разред)Среда19.06.13.008Милош ПетровићАлександра МладеновићНевена Бошковић 
 14Грађевинска механизацијаСреда19.06.13.008Александра МладеновићМилош ПетровићНевена Бошковић 
 15Испитивање бетонаПонедљак17.06.12.008Наташа ПрокићГорица ЛазаревићБлаженка Ђумић 
 16Испитивање грађевинских материјалаПонедљак17.06.12.008Наташа ПрокићБлаженка ЂумићГорица Лазаревић 
 17Технологија занимања (за руковаоце грађ. механизацијом)Уторак18.06.13.009Петар РакасМирјана Шојић-РадићМилош јанковић 
 18Машине за производњу и просејавање каменог агрегатаУторак18.06.13.009Петар РакасМирјана Шојић-РадићМилош јанковић 
 19Практична настава  (за руковаоце грађ. механизацијом)Четвртак20.06.12.009Петар РакасМилош ЈанковићРодољуб Јовановић 
 20Технологија рада са практичном наставом за извођаче инст. и завр. грађ. радоваСреда19.06.12.308Милош ПетровићАлександра МладеновићБојана Сандић 
 21Технологија рада са практичном наставом за керамичаре-терацере-пећареУторак18.06.14.008Сунчица КушићМаја Главаш-ТрбићМилета петровић 
 22Завршни испит (електроинсталатер)Петак21.06.12.004Зорка ЈовичевићСретен ЛукићЕхтерни члан 
 23Завршни испит (за декоратере зидних површина)Петак21.06.12.004Петар РакасГоран МијаиловићЕхтерни члан 
 24Матурски испит-Српски језик и књижевностЧетвртак20.06.12.008Бранкица СимићВесна ЦрнобрњаЈелена Шелић 
 25Матурски испит-Асфалтне мешавинеПетак21.06.12.0017Блаженка ЂумићНаташа ПрокићГорица Лазаревић 
 26Матурски испит-Организација грађењаПетак21.06.12.008Бранкица СимићАлександра МладеновићБојана Сандић 
 27Матурски испит- ИспитивањеБетонПетак21.06.13.0017Блаженка ЂумићГорица ЛазаревићНаташа Прокић 
 28Матурски испит/практични рад/- за извођаче инст. и завршних грађ. радоваПетак21.06.12.008Александра МладеновићБојана СандићБранкица Симић 
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.
Ученици су у обавези да на испиту имају документ са фотографијом.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.Б.ИСПИТВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАИСПИТНА КОМИСИЈА 
дандатумчасучионицаПредседник  Члан испитивач, (наставник који држи консултације)Члан
 1Примењена математикаПонедљак17.06.12.0012Милојка Максић КозомараКатарина БожиновићЈелена Савовић 
 2Технологија грађењаСреда19.06.13.008Александра МладеновићМилош ПетровићНевена Бошковић 
 3Грађевински материјалиПонедљак17.06.13.008Блаженка ЂумићНаташа ПрокићГорица Лазаревић 
 4Читање пројеката и детаљаСреда19.06.14.008Милош ПетровићНевена БошковићАлександра Младеновић 
 5Бетон и армирани бетонПонедљак17.06.13.008Блаженка ЂумићГорица ЛазаревићНаташа Прокић 
 6Статика грађевинских конструкцијаПонедљак17.06.13.008Горица ЛазаревићБлаженка ЂумићНаташа Прокић 
 7Грађевинска механизацијаУторак18.06.14.009Петар РакасМирјана Шојић-РадићМилош јанковић 
 8Технологија рада са праксом (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације)Петак21.06.11.308Блаженка ЂумићНаташа ПрокићМилош Јанковић 
 9Технологија рада са праксом (зидар мајстор) Петак21.06.11.308Наташа ПрокићБлаженка ЂумићМилош Јанковић 
 10Електричне инсталације и осветљењеПетак21.06.12.004Дејан ЈевтићЗорка ЈовичевићСретен Лукић 
 11Организација рада и основе система квалитетаПетак21.06.12.004Дејан ЈевтићЗорка ЈовичевићСретен Лукић 
 12Електрична мерења у енергетициПетак21.06.12.004Дејан ЈевтићЗорка ЈовичевићСретен Лукић 
 13Примена енергетске електроникеПетак21.06.12.004Дејан ЈевтићЗорка ЈовичевићСретен Лукић 
 14Специјалистички испит-(пословођа грађевинске механизације)Петак21.06.12.009Патар РакасМилош ЈанковићРодољуб Јовановић 
 15Специјалистички испит (за електроенергетичара за електричне инсталације)Петак21.06.12.004Зорка ЈовичевићСретен ЛукићДејан Јевтић 
 16Специјалистички испит (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације)Петак21.06.12.009Петар РакасМилош ЈанковићРодољуб Јовановић 
НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.
Ученици су у обавези да на испиту имају документ са фотографијом.