Упис 2024/2025


ПЛАН УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025 ГОДИНУ


Подручје рада: Геодезија и грађевинарство


ШифраНазивБрој местаТрајање
BGZV SG …..Грађевински техничар 304 год.
BGZV SG 3H12SДекоратер зидих површина 303 год.
BGZV SG …..Полагач облога 303 год.
BGZV SG 3H24SМонтер суве градње 303 год.
BGZV SG 3H35SОператер основних грађевинских радова 303 год.
BGZV SG 3H19SРуковалац грађевинском механизацијом 303 год.

Подручје рада: Електротехника

ШифраНазивБрој местаТрајање
BGZV SG 3E19SЕлектричар303 год.

КОМПАНИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

  • Образовни профил: Оператер основних грађевинских радова, Јадран доо5 ученика
  • Образовни профил:Руковалац грађевинском механизацијом,Јадран доо5 ученика, Фабрика картона УМКА 4 ученика
  • Образовни профил:Електричар, Јадран доо10 ученика, Пекарска индустрија АС  Браћа Стаменковић 6 ученика, Смурфит Капп 1 ученик

КАЛЕНДАР УПИСА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

  • Попуњавање и предаја  листе жеља у основној школи (непосредно у основној школи)  ……….. и ……………. ___. и ___. 06. од 08.00 до 15.00 часова
  • Попуњавање листе жеља електронским путем ……………….. и ….. ___. и ___.06. до 15.00 часова
  • Подношење пријава за упис у први разред за први уписни круг непосредно у школи  у ………………… и ……………… ___. и ___.07. од 08.00 до 15.00 часова
  • Подношење пријава за упису први разред за други уписни круг непосредно у школи  у среду ___. ___. од 08.00 до 15.00 часова
  • Подношење пријава за упис у први разределектронским путем (после првог и другог круга) ………………… – ……………….. ___ – ___. 07.  до 15.00 часова

ПОДАЦИ КОЈИ НЕДОСТАЈУ БИЋЕ УНЕТИ ПО ОБЈАВЉИВАЊУ КОНКУРСА ЗА УПИС УЧЕНИКА И ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ.