Упис 2024/2025

ПЛАН УПИСА У ПРВИ РАЗРЕД ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025 ГОДИНУ

Подручје рада: Геодезија и грађевинарство


Подручје рада: Електротехника


КОМПАНИЈЕ КОЈЕ УЧЕСТВУЈУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ ЗА ПРВИ РАЗРЕД

  • Образовни профил: Руковалац грађевинском механизацијом, Dunex d.o.o. 3 ученика
  • Образовни профил:Електричар, ITN GROUP 2 ученика, AL DAHRA SRBIJA DOO PADINSKA SKELA 2 ученика, Смурфит Каппа 1 ученик

КАЛЕНДАР УПИСА ЗА ПРВИ РАЗРЕД

  • Попуњавање и предаја  листе жеља у основној школи (непосредно у основној школи)  уторак и среда  25. и 26.06. од 08.00 до 15.00 часова
  • Попуњавање листе жеља електронским путем уторак и среда  25. и 26.06. од 08.00 до 15.00 часова
  • Објављивање званичних резултата расподеле  по школама и образовним профилима у основним и средњим школама понедељак 01.07. до 8 часова
  • Подношење пријава за упис у први разред за први уписни круг непосредно у школи  у понедељак и уторак 01. и 02.07. од 08.00 до 15.00 часова
  • Подношење пријава за упис у први разред за други уписни круг непосредно у школи  у среду 03.07. од 08.00 до 15.00 часова
  • Подношење пријава за упис у први разред електронским путем (после првог и другог круга) понедељак – петак 01 – 05.07.  до 15.00 часова

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

1. Образац за упис у средњу школу-пријва за упис

2. Сведочанство  петог, шестог, седмог и осмог разреда основне школе

3. Сведочанство о завршеној основној школи

4. Уверење о положеној малој матури

5. Извод из матичне књиге рођених

6. Лекарско уверење (не старије од 6 месеци)

7. Ако је ученик учествовао у такмичењима и има освојене награде, прилаже  дипломе о постиигнутим успесима


ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД РЕДОВНОГ ШКОЛОВАЊА У ГРАЂЕВИНСКОЈ ШКОЛИ У БЕОГРАДУ ЗА СЛЕДЕЋУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Овај страница посвећена је упису ученика у Нашу и Вашу Грађевинску школу у Београду, ул. Хајдук Станкова 2, 11050 Београд, Београд – Звездара, Србија – која школује мајсторе, техничаре, пословође и предузетнике од 1902 године.

Наш мото је ШКОЛА И ПРАКСА – ПОСАО. ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ – БИЗНИС.

Поштовани родитељи / старатељи и будући ученици, ако желите после завршене основне школе, наставак школовања у Грађевинској школи у Београду, у занатским трогодишњим и техничарским четворогодишњем образовним профилима, детаљније можете видети кликом на странице сајта наше школе које су у наставку, и то:

Грађевинска школа у Београду, налази се у улици Хајдук Станкова 2, на Општини Звездара, и смештена је у две зграде; између којих се налази Ученички центар Београд (Дом ученика средњих школа – РЈ „Алекса Дејовић“) и Висока грађевинско-геодетска школа. Објекти Грађевинске школе у Београду су ТЕОРИЈА и ПРАКСА, чије локације можете видети на Гугл мапи на следећим линковима: 

1) Грађевинска школа Београд – ТЕОРИЈА  – линк ка Гугл мапи

2) Грађевинска школа – ПРАКСА – линк ка Гугл мапи

У видео клипу говори Петар Ракас, наставник праксе и председник Стручног већа наставника практичне наставе, 066-334-224 petarrakas@gradjevinska.edu.rs За одговоре на сва додатна питања – јавите се!

ОБРАЗОВАЊЕ, НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА, ПОСАО НАПРЕДОВАЊЕ 

 Најважнији детаљи школовања су:

1) одлична теоријска и практична настава,

2) обука у заштити на раду на радном месту, процена ризика и безбедност и здравље на раду,

3) пракса на радним местима у школској радионици и полигонима, као и код грађевинских фирми на градилиштима, као и подршка грађевинске индустрије и Привредне коморе Београда и Србије,

4) предузетничко образовање у функцији струке, кроз предмете организација грађења и пракса;

5) сигуран и одлично плаћен посао после завршетка школе, где се можете одмах запослити и кроз радно искуство напредовати као мајстор ка позицијама водећи мајстор, пословођа, извођач радова и предузетник; као и као техничар започети посао у струци или наставити школовање као студент грађевине или архитектуре:

6) ако је ученик није из Београда, а потребан му је смештај и исхрана у ученичком дому у Београду, то се може добити од школе приликом уписа у први разред, када је прилика да се изјасните да ли желите стипендију за ученика од одговарајуће фирме која то обезбеђује.

7) До 17 године живота може се уписати редовно у први разред средње школе у Србији; ако кренете у неку другу школу, можете током године прећи код мене (нас); можете прећи код нас у други разред – ако сте у претходној години завршили годину у некој другој школи и наставити други разред редовно, и током школовања полагати испите разлике. 

8) И какву год да имате ситуацију, ако желите бити ученик наше школе, ви се обавезно јавите, а ми ћемо Вам рећи какве су могућности, и упутити Вас на надлежне службе у школи.

За детаљније информације – ЈАВИТЕ СЕ / ДЕЛИТЕ ДАЉЕ 

011-2403-525 | 066-334-224

Грађевинска школа БЕОГРАД, 11050 Београд-Звездара, 

ул . Хајдук Станкова 2 | https://gradjevinska.edu.rs