Смернице за рад

Шк. 2021/22. год.

Strucno uputstvo za organizaciju rada srednjih skola 2021 2022

Допис за ОШ и СШ_организација рада школа у 2021-2022

Прилог 2. Препоруке за почетак образовно-васпитног рада

Прилог 1. Индикатори и граничне вредности

Настава на даљину

2. Мејлове ћете доставити одељењским старешинама. Одељењске старешине ће координирати рад наставника и ученика.

3. Неопходно је и да се сви ученици региструу на РТС планети https://rtsplaneta.rs/

4. Линк за наставу https://www.rasporednastave.gov.rs/