Сумативно оцењивање

У складу са дописом МПНТР, у складу са проценама наставника, од 21.04.2020. године, почеће сумативно оцењивање постигнућа ученика у настави на даљину. Оцене ће се извести из досадашњих формативних оцена, којима се прати рад ученика у настави на даљину.