Руковаоци у фабрици воде „Макиш“ (фото)

22.10.2020. године, ученици Грађевинске школе, руковаоци грађевинском механизацијом су посетили фабрику за прераду воде „Макиш“. Ученици су стипендисти ЈКП Београдски водовод и канализација. Посети је присуствовао и наставник практичне наставе Грујо Гашевић.