Резултати школског такмичења

РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА

Школска такмичења су одржана од 19.03. – 29.03.2018. год.

Предмет: Примена рачунара у грађевинарству

бр. Име и презиме Разред
1. МИРОСАВЉЕВИЋ АНДРЕА III/2
2. ЧОНИЋ НИКОЛА III/2
3. ЋУЛАФИЋ ВЕЛИМИР III/2
4. ЂОРЂЕВИЋ НЕВЕНА III/2

На републичко такмичење се пласирала ученица Миросављевић Андреа.

Предмет: Статика и отпорност материјала

бр. Презиме име Разред
1. Кадрић Фатима III1
2. Зурапи Милица III1
3. Филиповић Сања III1
4. Матичевић Иван III1

На републичко такмичење се пласирала ученица Кадрић Фатима.

Предмет: Математика

бр. Име и презиме Разред
1. Радаковић Ивона IV/1
2. Стевић Невена  IV/1
3. Лукић Тијана  IV/1

На републичко такмичење се пласирала ученица Радаковић Ивона.

Предмет: Технологија рада са практичном наставом

Oбразовни профил: Руковалац грађевинском механизациом

Задатак: Захват и истовар земљаних материјала

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ
1 Пантелић Вељко29 III-4
2 Ђенадић Илија III-4
3 Вранић Вељко III-4

На републичко такмичење се пласирао ученик Пантелић Вељко.

Предмет: Технологија рада са практичном наставом

Oбразовни профил: Декоратер Зидних површина

Задатак: Глетовање гипсаних плоча

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ
1 Прашовић Далан III-6
1 Земановић Душан III-6
2 Јокић Лука II-6
2 Симић Филип II-6

На републичко такмичење се пласирала екипа у саставу Прашовић Далан и Земановић Душан.

Предмет: Технологија рада са практичном наставом

Oбразовни профил: Зидар-фасадер

Задатак: Зидање стуба фасадном опеком

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ
1 Лукић Никола II-4
2 Аљидини Адис III-6
3 Арсеновић Дарко II-4

Предмет: Технологија рада са практичном наставом

Oбразовни профил: Керамичар –терацер-пећар

Задатак: Облагање зида керамичким плочицама и угла са отвореном спојницомод 8.мил, помоћу цеметног малтера

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ
1 Стевановић Растко III-6
2 Томић Јован II-4
3 Ђукнић Алекса III-6

На републичко такмичење се пласирао ученик Стевановић Растко.

Предмет: Технологија рада са практичном наставом

Oбразовни профил: Тесар

Задатак: Израда оплате стуба правоугаоног пресека

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ
1 Шапоњић Бојан II-6
1 Гордић Никола II-6
2 Јокић Иван III-4
2 Шабановић Рахим II-6
3 Ђенадић Раденко II-6
3 Петковић Милош III-4

Предмет: Технологија рада са практичном наставом

Oбразовни профил: Армирач – бетонирац

Задатак: Израда просте греде

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ
1 Игор Богдановић II-3
1 Михаило недељковић II-3
2 Амир Циљевић III-4
2 Милорад Тодоровић III-4
3 Дарко Сретеновић III-4

Предмет: Технологија рада са практичном наставом

Oбразовни профил: Монтер суве градње

Задатак: Израде преградног зида

Р.Б. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊЕ
1 Тришић Лазар III-7
1 Станковић Никола III-7
2 Јовановић Игор III-7
2 Мишић Немања III-7
3 Радивојевић Сава III-7
3 Јанковић Ђорђе III-7