„Образовање у Србији – послови за будућност“

Прва корпоративна конференција Европског покрета у Србији под називом „Образовање у Србији – послови за будућност“ јее одржана у четвртак 12. априла 2018. године, у Аероклубу (Узун Миркова 4, Београд).

Циљ конференције је покретање компетентне дебате између кључних актера: државе као регулатора и предузећа као економских субјеката, уважавајући реално стање и потребе у нашем друштву на путу ка чланству у Европској унији. На конференцији ћемо разговарати о начинима превазилажења препрека и проналажења најбољих решења у процесу реформи образовања и прилагођавања актуелним потребама на тржишту рада са онима који то тржиште обликују.

Први панел је био посвећен европским моделима образовања применљивим у Србији, као и најбољим примерима из праксе, укључујући и увођење дуалног система образовања.

На другом панелу  се разговарало о образовном систему у Србији из перспективе компанија, док ће на трећем панелу бити речи о дигитализацији и реформи образовања у Србији.

Конференција је спроведена уз подршку успешних компанија које послују у Србији и у сарадњи са амбасадама Аустрије, Немачке и Швајцарске, њиховим привредним коморама и Привредном комором Србије.

Грађевинску школу су на Конференцији представљали директор Драгана Радовановић и организатор практичне наставе Горан Учур.