Пројекат „Национално испитивање – вредновање исхода учења“

Ученици трећег разреда наше школе ће 15.05.2018. године учествовати у Пројекту „Национално испитивање – вредновање исхода учења“ из математике, физике и историје.

Овакав вид испитивања је средство којим се обезбеђују поуздани и ваљани подаци о томе колико и на који начин се учи и који фактори утичу на образовна постигнућа ученика.

Општи циљ пројекта је осигурање квалитета образовања успостављањем система вредновања ученичких постигнућа на основу предметних, општих/међупредметних компетенција.

Специфични циљеви се односе на пилотирање модела праћења и процене предметних компетенција за математику, физику и хемију у средњој школи и утврђивање могућности примене овог модела за вредновање ученичких постигнућа.