Приказ семинара „Умеће комуникације“

4. седница НВ, 19.11.2018.

Програм семинара Умеће комуникације је усмерен на унапређивању комуникације на релацијама наставници–ученици–колеге-родитељи, не би ли на тај начин превентивно деловали на појаву насиља и агресивног понашања ученика.

Овај семинар је дао путоказе наставницима и стручним сарадницима како да заиста чују шта ученици хоће да нам кажу, као и ми шта да учинимо да би нас ученици заиста чули. Истакнуте су разлике између тзв. Ти-порука и тзв. Ја- порука у ф-ји позивања на сарадњу и превазилажења конфликтних ситуација.

 Ти-поруке као директна оптужба понашања ученика, изазива код ученика отпор, бунт, агресивност и узвратну гору реакцију или могу да доведу до повлачења, деструктивног осећаја кривице и до прекида комуникације. Ја-поруке указују на проблем а не нападају ученика, не угрожавају га. Наставник указује шта му и зашто смета, позива на сарадњу и преузимања одговорности, без негативног вредновања  и етикетирања, тако да се комуникација не прекида.

Дате су нам смернице како да унапредимо свој васпитни рад кроз примену активног слушања у индивидуалном разговору са учеником, како да препознамо емоционалну тензију и пружимо емотивну,саветодавну и практичну подршку ученику који има проблем.

Уопште, овај семинар нам је указао на значај међусобног уважавања наставника, наставника и ученика, наставника и родитеља, јер то води ка стварању позитивне школске климе и унапређењу квалитета васпитно образовног рада.

 

Наставник стручних грађевинских предмета

Биљана Милосављевић, дипл.грађ.инж.