Пријем првака (фото)

У недељу. 01.09.2019. године, у зборници школе, одржан је заједнички родитељски састанак са родитељима првака. Састанку су присуствовали ученици и родитељи првог разреда. Упознати су са условима рада у школи, одељењским старешинама, стручним сарадницима, директором, помоћником директора и организатором практичне наставе. У име запослених, родитеље и ученике је поздравила директор школе Драгана Радовановић. Након заједничког састанка, родитељи су се поделили по одељењима.