Превентивне активности Грађевинске школе

У оквиру превентивног рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 10.09. и 11.09.2019. године, одржана су предавања на тему Малолетничка деликвенција и Електронско насиље. Предавања су одржано у свим одељењима првог разреда, а  је одржала их је инспкторка 6. одељења МУП-а Снежана Сандић.

Инспекторке Снежана Сандић и Јована Јоковић су превентивно предавање одржале и на Савету родитеља Грађевинске школе, на седници одржаној 11.09.2019. године.