Представа „Мотори“

24.11.2017 год. ученици наше школе, чланови вршњачког Тима зЗа заштиту ученика од насиља, заједно са Весном Ђурашиновић, координатором Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, гледали су представу „ Мотори“ на Култ Сцени, Установе културе Вук Караџић.