Толерантан сам јер знам (фото)

07.12.2017. наставник Будимир Рондовић је одржао радионицу „Толерантан сам јер знам“. Радионица се одржава у склопу Пројхекта Сигурна и толерантна школа, који наша школа спроводи уз подршку ГО Звездара.

Циљ радионице је био да ученици усвоје знање о појмовима стереотипи, прдрасуде, дискриминације, нетолеранције и толеранције. Ученици су кроз вежбу препознали поједине групе које су на разне начине издвојене у друштву (мушкарци, жене, наставници, коцкари, ученици, наркомани, алкохоличари и насилници) да би освестили предрасуде и стереотипе  које и сами имају о припадницима ових група. Након тога  детаљно су им   приближени  горе поменути појмови. После  дефинисања појмова стереотипи, предрасуде, дискриминација, нетолеранција читан је припрмљен текст „У купеу“. После читања анализирана су понашања путника купеа са дискусијом за сваки лик посебно. Наставник је нагласио важност отовреног реаговања на дискриминацију јер је то једини начин да се спречи и ублажи, као и на важност  да се утиче на мењање поступака и понашања неке особе, а не личности у целини.