ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА JАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШК. 2023/2024. ГОД. (од 18.12. до 29.12.2023.год.) /ТРОГОДИШЊЕ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ/

Р.Б.НАЗИВ ПРЕДМЕТАДАНЧАСУЧИОН.ОБЈЕКАТНАСТАВНИК
 1Српски језик и књижевност (I,II,III,IV разред)Понедељак42Теоријска наставаВесна Црнобрња
 2Енглески језик (I,II,III,IV разред)Четвртак358Теоријска наставаЈелена Бешић
 3Математика (I,II,III,IV разред)Понедељак723Теоријска наставаКатарина Божиновић
 4Физика  (I, II, III  разред)Среда58Теоријска НаставаДанијела Грбић
 5ХемијаПонедељак538Теоријска НаставаЉиљана Деспотовић
 6Музичка уметностСреда4Клуб за родитељеТеоријска наставаАндрија Војводић
 7Ликовна култураСреда755Теоријска НаставаНаташа Јанковић
 8ИсторијаПетак457Теоријска наставаПетар Нешић
 9ГеографијаПонедељак1Клуб за родитељеТеоријска наставаБиљана Вујин
 10ФилозофијаСреда429Теоријска НаставаАна Јовановић
 11СоциологијаПонедељак455Теоријска наставаБудимир Рондовић
 12Грађанско васпитањеПонедељак455Теоријска наставаБудимир Рондовић
 13Верска наставаПонедељак252Теоријска наставаМилија Јокић
 14Основе грађевинарстваЧетвртак340Теоријска наставаСунчица Кушић
 15Нацртна геометријаУторак441Теоријска наставаМаја Главаш-Трбић
 16Нацртна геометрија и техничко цртањеЧетвртак340Теоријска наставаСунчица Кушић
 17СтатикаЧетвртак54Теоријска наставаОливера Карановић
 18Статика и отпорност материјалаЧетвртак54Теоријска наставаОливера Карановић
 19Грађевински материјалиПонедељак73Теоријска наставаНаташа Прокић
 20Грађевинске  конструкције   (I, II, III  разред)Уторак639Теоријска наставаМилош Петровић
 21Организација грађења (III и IV разред)Петак33Теоријска наставаАлександра Младеновић
 22Грађевинска механизацијаУторак639Теоријска наставаМилош Петровић
 23Читање пројекатаПонедељак454Теоријска наставаНевена Бошковић
 24БетонПонедељак359Теоријска наставаГорица Лазаревић
 25Испитивање бетонаПонедељак359Теоријска наставаГорица Лазаревић
 26Испитивање грађевинских материјалаЧетвртак338Теоријска наставаБлаженка Ђумић
 27Геомеханичка испитивањаПонедељак454Теоријска наставаНевена Бошковић
 28Асфалтне мешавинеПонедељак73Теоријска наставаНаташа Прокић
 29Технологија занимања (за руковаоце грађ. механизацијом)Петак338Теоријска наставаМирјана Шојић-Радић
 30Практична настава  (за руковаоце грађ. механизацијом)Четвртак79Практич. наставаМилош Јанковић
 31Практична настава  (за електроинсталаатере)Среда13.304Практич. наставаСретен Лукић
 32Технологија рада са практичном наставом за извођаче инст. и завр. грађ. радова (теорија)Петак33Теоријска наставаАлександра Младеновић
 33Технологија рада са практичном наставом за извођаче инст. и завршних грађ. радова (пракса)Четвртак48Практич. наставаБојана Сандић
 34Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина   (теорија)Четвртак54Теоријска наставаОливера Карановић
 35Технологија рада са практичном наставом за декоратере зидних површина   (пракса)Петак  45Практич. наставаГоран Мијаиловић
 36Технологија рада са практичном наставом за армираче-бетонирце   (теорија)Четвртак438Теоријска наставаБлаженка Ђумић
 37Технологија рада са практичном наставом за армираче-бетонирце   (пракса)Четвртак79Практич. наставаМилош Јанковић
 38Технологија рада са практичном наставом За монтере суве градње (теорија)Понедељак359Теоријска наставаГорица Лазаревић
 39Технологија рада са практичном наставом За монтере суве градње (пракса)Петак430Практич. наставаПетар Ракас
 40Завршни испит (за монтере суве градње)Петак430Практич. наставаПетар Ракас
 41Завршни испит (за декоратере зидних површина)Петак  45Практич. наставаГоран Мијаиловић
 42Матурски испит-Српски језик и књижевностПонедељак42Теоријска наставаВесна Црнобрња
 43Матурски испит-Организација грађењаПетак33Теоријска наставаАлександра Младеновић
 44Матурски испит-БетонПонедељак359Теоријска наставаГорица Лазаревић
 45Матурски испит-Енглески језикЧетвртак358Теоријска наставаЈелена Бешић
 46Матурски испит/практични рад/- за извођаче инст. и завршних грађ. радоваЧетвртак48Практич. наставаБојана Сандић

Напомена:

 • прва смена је од 18.12. до 22.12.2023. године                                                                                                           
 • друга  смена је од 25.12. до 29.12.2023.године                                                                                           
 • у прилогу је распоред звона                  

Распоред звона

Пре подне

ЧасВреме трајањаОдмор
1.07:30 – 08.155 мин
2.08.20 – 09.0515 мин
3.09.20 – 10.055 мин
4.10.10 – 10.5515 мин
5.11.10 – 11.555 мин
6.12.00 – 12.455 мин
7.12.50 – 13.30 

После подне

ЧасВреме трајањаОдмор
1.14.00 – 14.455 мин
2.14.50 – 15.3515 мин
3.15.50 – 16.355 мин
4.16.40 – 17.2515 мин
5.17.40 – 18.255 мин
6.18.30 –19.155 мин
7.19.20 – 20.05 

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШК. 2023/2024.ГОД. (од 18.12. до 29.12.2023.год.) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.Б.НАЗИВ ПРЕДМЕТАДАНЧАСУЧИОН.ОБЈЕКАТНАСТАВНИК
 1Примењена математикаПонедељак723Теоријска наставаКатарина Божиновић
 2Технологија грађењаУторак639Теоријска наставаМилош Петровић
 3Грађевински материјалиПонедељак73Теоријска наставаНаташа Прокић
 4Читање пројеката и детаљаПонедељак454Практична наставаНевена Бошковић
 5Разводна постројењаПетак453Теоријска наставаЗорка Јовичевић
 6Електромоторни погон са управљањемПетак453Теоријска наставаЗорка Јовичевић
 7Електричне инсталације и осветљењаПетак453Теоријска наставаЗорка Јовичевић
 8Енергетски надземни водови и кабловиПетак453Теоријска наставаЗорка Јовичевић
 9Електричне машинеПетак453Теоријска наставаЗорка Јовичевић
 10Пракса (за електроенергетичара за електричне инсталације)Среда13.304Практич. наставаСретен Лукић
 11Специјалистички испит (пословођа за грађевинску механизацију)Четвртак79Практич. наставаМилош Јанковић
 12Специјалистички испит (пословођа за нискоградњу и хидроградњу)Четвртак54Теоријска наставаОливера Карановић
 13Специјалистички испит (за електроенергетичара за електричне инсталације)Среда13.304Практич. наставаСретен Лукић
 14Специјалистички испит (мајстор за кућне инсталације водовода и канализације)Уторак13.309Практич. наставаНебојша Црномарковић

Напомена:                                                                                                                        

 • прва смена је од 18.12. до 22.12.2023. године
 • друга  смена је од 25.12. до 29.12.2023.године
 • у прилогу је распоред звона  

Распоред звона

Пре подне

ЧасВреме трајањаОдмор
1.07:30 – 08.155 мин
2.08.20 – 09.0515 мин
3.09.20 – 10.055 мин
4.10.10 – 10.5515 мин
5.11.10 – 11.555 мин
6.12.00 – 12.455 мин
7.12.50 – 13.30 

После подне

ЧасВреме трајањаОдмор
1.14.00 – 14.455 мин
2.14.50 – 15.3515 мин
3.15.50 – 16.355 мин
4.16.40 – 17.2515 мин
5.17.40 – 18.255 мин
6.18.30 –19.155 мин
7.19.20 – 20.05 

Допунска настава

 

Г Р А Ђ Е В И Н С К А   Ш К О Л А

 

Х а ј д у к   С т а н к o в а  2

11 000 Београд

Т:+381 11 2403 525, 2401 733

 

 

Допунска настава шк.   2023/2024године

 

дан

час

кабинет

Анђелија Јездић

Уторак

предчас и 7.час

60

Весна Црнобрња

Петак

предчас и 7.час

2

Јелена Шелић

 

 

29

Наташа Јанковић

 

 

55

Андрија Војводић

 

 

60

Јелена Бешић

Среда, четвртак

предчас и 7.час

58

Данка Нешовић

 

 

1

Јелена Савовић

Средачетвртакпетак

предчас и 7.час

22

Катарина Божиновић

Утораксреда

предчас и 7.час

23

Милојка Максић – Козомара

Понедељак, уторак

предчас и 7.час

28

Данијела Грбић

Уторак, среда

предчас и 7.час

8

Љиљана Деспотовић

Понедељак

предчас и 7.час

8

Маријана Годан

Уторак

предчас и 7.час

7

Биљана Вујин

 

предчас и 7.час

7

Петар Нешић

Утораксреда

предчас и 7.час

57

Будимир Рондовић

 

 

55

Милија Јокић

 

 

52

Ана Јовановић

 

 

58

Сунчица Кушић

 

 

40

Маја Главаш – Трбић

Утораксреда

предчас и 7.час

41

Блаженка Ђумић

Уторак, петак

предчас и 7.час

38

Милош Петровић

ЧетвртакПетак

предчас и 7.час

39

Оливера Карановић

Уторак

предчас и 7.час

4

Александра Младеновић

Понедељак, уторак, четвртак

предчас и 7.час

3

Наташа Прокић

 

 

3/53

Горица Лазаревић

 

 

59

Невена Бошковић

Понедељакпетак

предчас и 7.час

54

Мирјана Шојић-Радић

 

 

38

Зорка Јовичевић

Уторак, петак

предчас и 7.час

53

Сретен Лукић

Среда

предчас и 7.час

52

Петар Миладиновић

 

 

САЛА

Милан Ђурашиновић

 

 

1/сала

Емилија Кнежевић

Пон-среда-петак

 

8/28

Јелена Давинић

 

 

8

Петар Ракас

Четвртак, петак

предчас и 7.час

Пракса

Бојана Сандић

Уторак

 

Пракса

Бранкица Симић

Понедељак

 

Пракса

Мијаиловић Горан

Среда

 

Пракса

Иветић Јелена

Среда

 

Пракса

 

Директор

Раде Зејак 

Посета фабрици бетона „БЕТОН ПЛУС“ Нови Београд

У оквиру наставног предмета Испитивање бетона, ученици 3.разреда образовног профила Грађевински техничар за лабораторијска испитивања, са наставницама Блаженком Ђумић и Горицом Лазаревић посетили су 25.10.2023. фабрику бетона на Новом Београду Бетон плус која је једна од водећих по капацитету и дистрибуцији бетона многим градилиштима на територији Београда и околине.Уз стручно вођење главног инжењера, ученици су имали прилику да се упознају са технологијом производње бетона, узимањем узорака и испитивањем, како свеже бетонске масе, тако и коцки очврслог бетона.

ЗАБРАНА УПОТРЕБЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ТОКОМ НАСТАВЕ ОД 01 септембра 2023 године

Од 01 септембра 2023 године у Грађевинској школи у Београду ЗАБРАЊЕНА ЈЕ употреба мобилних телефона током наставе на часовима. Приликом уласка у учионицу односно на час ученици су ОБАВЕЗНИ да одложе своје телефоне на за то предвиђена места.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пријем ученика првог разреда Грађевинске школе који су смештени у ученички дом обавиће се у четвртак 31.08.2023. године са почетком у 12 часова и 30 минута у објекту Теорије.

Пријем у ученички дом је истог дана са почетком у 14 часова, ученици уз обавезно присуство родитеља треба са собом да понесу и лекарска уверења.

директор Раде Зејак

ОБАВЕШТЕЊЕ – РЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 • ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ РАЗРЕДНИХ ИСПИТА ЗА АВГУСТОВСКИ РОК У ПЕТАК 18.08.2023.ГОД. ОД 09.00 ДО 12.00 ЧАСОВА КОД РЕФЕРЕНТА ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА.
 • ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПОПРАВНИХ ИСПИТА ЗА АВГУСТОВСКИ РОК У ПЕТАК 18.08.2023.ГОД. ОД 09.00 ДО 12.00 ЧАСОВА КОД РЕФЕРЕНТА ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА.
 • ПРИЈАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА АВГУСТОВСКИ РОК У ПЕТАК 18.08.2023.ГОД. ОД 09.00 ДО 12.00 ЧАСОВА КОД РЕФЕРЕНТА ЗА УЧЕНИЧКА ПИТАЊА.

УПИС У ГРАЂЕВИНСКУ ШКОЛУ

Упис у Грађевинску школу у Београду вршиће се 03, 04 и 05 јула 2023. године у времену од 08.00 до 15.00 часова у згради практичне наставе / праксе наше школе у улици Хајдук Станкова 2 (која се налази преко пута броја 13 у истој улици). Ако користите Гугл навигацију користите линк Грађевинска школа – ПРАКСА

Грађевинска школа на 1 Прва ТВ

Прилог Прве ТВ о средњим стручним школама, упису, могућностима по завршетку школе и наставку школовања, знањима и вештинама, компетенцијама професионалном животу и раду. У прилогу учествује директор школе г. Раде Зејак, наставници и ученици школе. Погледајте пажљиво!

Линк ка прилогу на сајту Прве ТВ https://www.prva.rs/web-tv/info/exploziv/exploziv-15-06-2023-2351213

РАСПОРЕДА ПОПРАВНИХ  ИСПИТА ЗА ЗАВРШНЕ РАЗРЕДЕ У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛ.2022/23.ГОД.

ОдељењеПредметДатум  и време одржавања испитаучионицаКомисија
ПредседникИспитиваччлан
3-4Енглески језикПонедељак 26.06.2023 у 09.008Сунчица КушићДанка НешовићЈелена Бешић
3-2Екологија и заштита животне срединеЧетвртак 29.06.2023 У 09.008Весна ЦрнобрњаМаријана ГоданСнежана Петруновић
3-2ПредузетништвоУторак 27.06.2023 У 09.004Марија Анђелковић лукићАлександра МладеновићГорица Лазаревић
4-1БетонСреда 28.06.2023 У 09.0017Наташа КоларевићГорица ЛазаревићНаташа Прокић

НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе

РАСПОРЕДА РАЗРЕДНИХ  ИСПИТА ЗА НЕЗАВРШНЕ РАЗРЕДЕ У ЈУНСКОМ РОКУ ШКОЛ.2022/23.ГОД.

ОдељењеПредметДатум  и време одржавања испитаучионицаКомисија
ПредседникИспитиваччлан
2-3Грађевинска механизацијаПетак 23.06.2023 У 09.008Будимир РондовићМилош ПeтровићОливера Карановић
2-5Читање пројекатаПетак 23.06.2023 У 08.008Оливера КарановићМаја Главаш-ТрбићМилош Пeтровић
1-2Српски језик и књижевностПетак 23.06.2023 У 09.004Анђелија ЈездићВесна ЦрнобрњаМарија Анђелковић Лукић
2-5Српски језик и кнњижевностПетак 23.06.2023 У 09.004Оливера КарановићАнђелија ЈездићМарија Анђелковић Лукић
1-4Српски језик и књижевностПетак 23.06.2023 У 09.004Анђелија ЈездићВесна ЦрнобрњаМарија Анђелковић Лукић
2-5МатематикаПетак 23.06.2023  У 11.008Оливера КарановићКатраина БожиновићЈелена Савовић
1-4Енглески језикПонедељак 26.06.2023 у 09.008Весна ЦрнобрњаДанка НешовићЈелена Бешић
1-5Енглески језикПонедељак 26.06.2023 у 09.00 8Сретен ЛукићДанка НешовићЈелена Бешић
2-3Енглески језикПонедељак 26.06.2023 у 09.00 8Будимир РондовићЈелена БешићДанка Нешовић
2-5Енглески језикПонедељак 26.06.2023 у 09.00 8Оливера КарановићДанка НешовићЈелена Бешић
2-5Организација грађењаПонедељак 26.06.2023 у 08.00 8Оливера КарановићМаја Главаш-ТрбићМилош Петровић
2-4Нацртна геометријаПонедељак 26.06.2023 у 09.00 9Милош ПетровићМаја Главаш-ТрбићНевена Бошковић
1-4Нацртна геометријаПонедељак 26.06.2023 У 11.009Весна ЦрнобрњаСунчица КушићНевена Бошковић
1-4ФизикаУторак 27.06.2023  У 08.008Весна црнобрњаДанијела ГрбићБиће накнадно одређен
3-1ФизикаУторак 27.06.2023  У 08.008Петар МиладиновићДанијела ГрбићБиће накнадно одређен
2-1ФизикаУторак 27.06.2023  У 08.008Годан МаријанаДанијела ГрбићБиће накнадно одређен
1-6ФизикаУторак 27.06.2023  У 08.008Маја Главаш-ТрбићДанијела ГрбићБиће накнадно одређен
2-5Грађевинске конструкцијеУторак 27.06.2023  У 08.009Оливера КарановићМилош ПетровићГорица Лазаревић
1-4Техничко цртање са читањем плановаСреда 28.06.2023  У 10.008Весна ЦрнобрњаМаја Главаш-ТрбићНаташа Прокић
1-4Музичка уметностСреда 28.06.2023  У 09.008Весна ЦрнобрњаАндрија ВојводићРаде Зејак
2-5ИсторијаСреда 28.06.2023  У 08.009Оливера КарановићПетар НешићБиће накнадно одређен
1-4Екологија и заштита животне срединеЧетвртак 29.06.2023 У 09.008Весна ЦрнобрњаМаријана ГоданСнежана Петруновић
1-4Технологија рада са практичном наставом (за керамичаре)Петак 30.06.2023 у 08.008Весна ЦрнобрњаМаја Главаш-ТрбићМилета Петровић Милош Јанковић
2-5Технологија рада са практичном наставомПетак 30.06.2023 у 08.009Оливера КарановићГорица ЛазаревићПетар Ракас Бранкица Симић

НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У JУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2022/2023. ГОД.(од 12.06. до 20.06.2023.год.) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ  И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.Б.ИСПИТВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТАИСПИТНА КОМИСИЈА
дандатумчасУчионицаПредседник  Члан испитивач, (наставник који држи консултације)члан
1Читање пројеката и детаљаПетак16.06.13.458Наташа ПрокићНевена БошковићМилош Петровић
2Примењена математикаУторак13.06.13.009Милојка Максић КозомараЈелена СавовићКатарина Божиновић
3Технологија грађењаПетак16.06.14.308Наташа ПрокићМилош ПетровићНевена Бошковић
4Хидротехнички објектиЧетвртак15.06.14.159Горица ЛазаревићОливера КарановићМаја Главаш-Трбић
5СаобраћајницеСреда14.06.13.409Петар РакасНаташа ПрокићГорица Лазаревић
6Грађевински материјалиСреда14.06.13.409Петар РакасНаташа ПрокићГорица Лазаревић
7Геодезија (термин ће бити накнадно одређен)Термин ће бити накнадно одређенБиће накнадно одређенБиће накнадно одређенБиће накнадно одређен
8Статика грађевинских конструкцијаЧетвртак15.06.13.309Горица ЛазаревићОливера КарановићМаја Главаш-Трбић
9Разводна постројењаПетак16.06.13.004Петар МиладиновићЗорка ЈовичевићСретен Лукић
10Електромоторни погон са управљањемПетак16.06.13.004Петар МиладиновићЗорка ЈовичевићСретен Лукић
11Организација и механизација грађењаПетак16.06.13.009Александра МладеновићМирјана Шојић РадићМилош Јанковић
12Организација машинског грађењаПетак16.06.13.009Александра МладеновићМирјана Шојић РадићМилош Јанковић
13Машински материјалиПетак16.06.13.009Александра МладеновићМирјана Шојић РадићМилош Јанковић
14Пракса (пословођа за нискоградњу и хидроградњу)Четвртак15.06.14.159Горица ЛазаревићОливера КарановићМаја Главаш-Трбић
15Специјалистички испит- мајстор за грађевинску механизацијуУторак20.06.12.309Петар РакасМилош ЈанковићРодољуб Јовановић

НАПОМЕНА: Испити се одржавају у објекту практичне наставе.

Ученици су у обавези да на испиту имају документ са фотографијом.

ВАНРЕДНО ШКОЛОВАЊЕ – РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК ШК. 2022/2023 ГОД. (од 24.05. до 06.06.2023.год.) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ /МАЈСТОРИ И ПОСЛОВОЂЕ/

Р.Б.НАЗИВ ПРЕДМЕТАДАНЧАСУЧИОН.ОБЈЕКАТНАСТАВНИК
 1Читање пројеката и детаљаСреда (стално пре подне)514Практична наставаНевена Бошковић
 2Примењена математикаУторак441Теоријска наставаЈелена Савовић
 3Технологија грађењаУторак51Теоријска наставаМилош Петровић
 4Хидротехнички објектиПонедељак357Теоријска наставаОливера Карановић
 5СаобраћајницеСреда (стално пре подне)312Практична наставаНаташа Прокић
 6Грађевински материјалиСреда (стално пре подне)312Практична наставаНаташа Прокић
 7Геодезија (термин ће бити накнадно одређен)     
 8Статика грађевинских конструкцијаПонедељак357Теоријска наставаОливера Карановић
 9Разводна постројењаУторак741Теоријска наставаЗорка Јовичевић
 10Електромоторни погон са управљањемУторак741Теоријска наставаЗорка Јовичевић
 11Организација и механизација грађењаУторак760Теоријска наставаМирјана Шојић-Радић
 12Машински материјалиУторак760Теоријска наставаМирјана Шојић-Радић
 13Пракса (пословођа за нискоградњу и хидроградњу)Понедељак357Теоријска наставаОливера Карановић
 14Специјалистички испит- мајстор за грађевинску механизацијуЧетвртак79Практич. наставаМилош Јанковић

Напомена:

 • друга  смена је од24.05. до 26.05.2023.године  
 • прва смена је од 29.05. до 02.06.2023. године 
 • друга  смена је од05.06. и 06.06.2023.године  
 • у прилогу је распоред звона