Допунска настава

 

Г Р А Ђ Е В И Н С К А   Ш К О Л А

 

Х а ј д у к   С т а н к o в а  2

11 000 Београд

Т:+381 11 2403 525, 2401 733

 

 

Допунска настава шк.   2023/2024године

 

дан

час

кабинет

Анђелија Јездић

Уторак

предчас и 7.час

60

Весна Црнобрња

Петак

предчас и 7.час

2

Јелена Шелић

 

 

29

Наташа Јанковић

 

 

55

Андрија Војводић

 

 

60

Јелена Бешић

Среда, четвртак

предчас и 7.час

58

Данка Нешовић

 

 

1

Јелена Савовић

Средачетвртакпетак

предчас и 7.час

22

Катарина Божиновић

Утораксреда

предчас и 7.час

23

Милојка Максић – Козомара

Понедељак, уторак

предчас и 7.час

28

Данијела Грбић

Уторак, среда

предчас и 7.час

8

Љиљана Деспотовић

Понедељак

предчас и 7.час

8

Маријана Годан

Уторак

предчас и 7.час

7

Биљана Вујин

 

предчас и 7.час

7

Петар Нешић

Утораксреда

предчас и 7.час

57

Будимир Рондовић

 

 

55

Милија Јокић

 

 

52

Ана Јовановић

 

 

58

Сунчица Кушић

 

 

40

Маја Главаш – Трбић

Утораксреда

предчас и 7.час

41

Блаженка Ђумић

Уторак, петак

предчас и 7.час

38

Милош Петровић

ЧетвртакПетак

предчас и 7.час

39

Оливера Карановић

Уторак

предчас и 7.час

4

Александра Младеновић

Понедељак, уторак, четвртак

предчас и 7.час

3

Наташа Прокић

 

 

3/53

Горица Лазаревић

 

 

59

Невена Бошковић

Понедељакпетак

предчас и 7.час

54

Мирјана Шојић-Радић

 

 

38

Зорка Јовичевић

Уторак, петак

предчас и 7.час

53

Сретен Лукић

Среда

предчас и 7.час

52

Петар Миладиновић

 

 

САЛА

Милан Ђурашиновић

 

 

1/сала

Емилија Кнежевић

Пон-среда-петак

 

8/28

Јелена Давинић

 

 

8

Петар Ракас

Четвртак, петак

предчас и 7.час

Пракса

Бојана Сандић

Уторак

 

Пракса

Бранкица Симић

Понедељак

 

Пракса

Мијаиловић Горан

Среда

 

Пракса

Иветић Јелена

Среда

 

Пракса

 

Директор

Раде Зејак