Захвалнице, дипломе, похвале (77 фотографија)

У четвртак, 19.05.2016. године, у зборници школе, додељене су диппломе ученицима који су освојили награде на републичком, општинском и школском такмичењу, као и ученицима који су били најангажованији у ваннаставнима активностима.