Упис ученика у први разред, школска 2021/22. год.

Грађевинска школа у школској 2021/22. години уписује 7 одељења ученика првог разреда.

Добродошли!

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО

ШИФРАОБРАЗОВНИ ПРОФИЛБРОЈ УЧЕНИКАГОДИНЕ ТРАЈАЊА
BGZV SG 4H04SГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА304
BGZV SG 4H08SИЗВОЂАЧ ИНСТАЛАТЕРСКИХ И ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА304
BGZV SG 3H24SМОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ303
BGZV SG 3H19SРУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ  МЕХАНИЗАЦИЈОМ303
BGZV SG 3H16SКЕРАМИЧАР – ТЕРАЦЕР – ПЕЋАР303
BGZV SG 3H12SДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА303

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ШИФРАОБРАЗОВНИ ПРОФИЛБРОЈ УЧЕНИКАГОДИНЕ ТРАЈАЊА
BGZV SG 3E15SЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР303