У Институту за испитивање материјала ИМС (фото)

Ученици 4/1 са професорком Игорком Јорданов у Институту за испитивање материјала ИМС.