Толерантна и сигурна школа

У среду, 11.10.2017. године у библиотеци школе је одржана двочасовна обука за чланове вршњачких тимова, на тему врсте и нивои насиља. Обуку је држала Весна Ђурашиновић, координатор школског тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања. Обука се одржава у оквиру Пројекта наше школе Толерантна и сигурна школа, а уз подршку Градске општине Звездара.

Пројекат има за циљ смањење насилног и ризичног понашања ученика кроз оснаживање младих едукатора који ће своје знање и вештине пренети на вршњаке.

Насиље је велики друштвени проблем са којим се скоро свакодневно сусрећу деца школске популације. Непрепознавање насиља, непознавање методологије супростављања насиљу, неразвијена социјална интелигенција и правилна комуникаицја најчешћи је проблем младих.

Трпљење насиља многи доживљавају као нормални део друштвеног живота. Насиље се често јавља као последица нетолеранције и неприхватања различитости. Насилном понашању сколоније су особе под дејством наркотика и алкохола због немогућности контролисања понашања.

Освешћивање ученика о насиљу, препознавању насиља, толеранцији и ризичним облицима понашања допринело би адекватном одговору на насиље и његовом смањењу.

Ученици Грађевинске школе су из различитих делова Републике Србије (углавном руралних) и различитих су конфесионалних и националних припадности, што потенцијално може бити узрок међусобног неразумевања и насилног понашања.