Предавања о малолетничкој деликвенцији

Представници 6. одељења МУП-а Србије ће 19, 23. и 24. марта одржати ученицима првих разреда предавање о малолетничкој деликвенцији. Ученици са великом пажњом прате ова предавања.

На овај начин се наставља дугогодишња успешна сарадња са представницима 6. одељења МУП-а Србије. Ученици са великом пажњом прате ова предавања.