Предавања Муп-а (фото)

27, 29, и 30 маја, представници Одсека за превенцију и сузбијање малолетничке деликвенције, Муп-а Републике Србије, одржали су предавања ученицима свих одељења других разреда. Ученицима је скренута пажња на малолетничку деликвенцију и кривична дела карактеристична за младе, као и на последице истих.