Практична настава и учење кроз рад

Горан Учур, организатор практичне наставе и Петар Ракас, наставник практичне су учествовали на семинару ПРАКТИЧНА НАСТАВА И УЧЕЊЕ КРОЗ РАД – ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА. Семинар је одржан 21. и 22.12.2019. године у организацији KulturKontakt -а Аустрија.