ПИСА тестирање 2018.

На основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Грађевинска школа ће учествовати у ПИСА тестирању 2018. године.