ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ

Овај страница посвећена је упису ученика у Грађевинску школу у Београду, ул. Хајдук Станкова 2, 11050 Београд, Београд – Звездара, Србија – која школује мајсторе, техничаре, пословође и предузетнике од 1902 године. Наш мото је ШКОЛА И ПРАКСА – ПОСАО. ЗНАЊА И ВЕШТИНЕ – БИЗНИС.

У Грађевинској школу у Београду, постоји један четворогодишњи техничарски образовни профил –  грађевински техничар.

За грађевинског техничара можете се уписати редовно после мале матуре у основној школи, и испуњене листе жеља за упис у средњу школу, а можете се уписати и ванредно после завршеног школовања за неки од трогодишњих занатских образовних профила у нашој Грађевинској школи у Београду.


ЧЕТВОРОГОДИШЊИ ПРОФИЛ

Грађевинска школа у Београду, налази се у улици Хајдук Станкова 2, на Општини Звездара, и смештена је у две зграде; између којих се налази Ученички центар Београд (Дом ученика средњих школа – РЈ „Алекса Дејовић“) и Висока грађевинско-геодетска школа. Објекти Грађевинске школе у Београду су ТЕОРИЈА и ПРАКСА, чије локације можете видети на Гугл мапи на следећим линковима:

1) Грађевинска школа Београд – ТЕОРИЈА  – линк ка Гугл мапи

2) Грађевинска школа – ПРАКСА – линк ка Гугл мапи.


Да подсетим још једном, за грађевинског техничара можете се уписати и после завршеног неког од следећих образовних профила у трогодишњем трајању:

ТРОГОДИШЊИ ПРОФИЛИ

Прелазак са трећег на четврти степен

Упис ученика који су завршили неки од занатских трогодишњих профила на трећем степену образовања на четврти степен образовања за грађевинског техничара.

  1. Након завршетка неког од образовних профила у трећем степену образовања ученици се могу уписати за грађевинског техничара за наредну школску годину код референта за ученичка питања.
  2. Комисија за упис ученика из других школа и за допунске испите, преквалификацију и
    доквалификацију решењем o признавању оцена и полагању допунских испита утврђује испите за полагање (разлика предмета за први, други и трећи разред).
  3. Испити се полажу у испитним роковима (октобарски, децембарски, фебруарски, априлски, јунски и авгусовски)
  4. Након положене разлике испита, ученик уписује четврти разред и кроз испитне рокове полаже испите из четвртог разреда за одабрани образовни профил – грађевински техничар.