Насиљу није место међу нама (фото)

Педагог школе, Душанка Недељковић, одржала је радионицу са ученицима 1-8, на тему „Насиљу није место међу нама“. Радионица је одржана 14.12.2017. у оквиру пројекта „Сигурна и толерантна школа“.

Циљ еradioniceе је да се ученици науче да препознају насилно понашање,  да науче да на насиље реагјују ненасиљем и да превазиђу конфликт мирним путем.

Након кратког подсећања о врстама и нивоима насиља, ученици су упознати са термином  конфликти, важности превазилажења конфликата  и са стиловима комуникације (агресивни, пасивно- агрсивни и асертивни облик комуникације). Након приближавања ових термина ученици су  упознати са  техникама асертивог комуницирања, ЈА порукама насупрот ТИ порукама, које су кроз посебно припрмљене задатке практично савладали. На крају је наглашен значај активног слушања, као битне компоненте у свакодневном комуницирању, решавању у конфликата и превазилажењу насилних ситуација. Ученици су упознати са препрекама активног слушања и карактериситкама доброг слушаоца.