Наши ученици на Brainz TV

Учесници: ученици Грађевинске школе

Ментор: Јелена Шелић, наставник српског језика и књижевности