Конкурс за упис 2018/19. год

Грађевинска школа, Хајдук Станкова 2, Звездара, Београд

Тел.  011/2403-525

КОНКУРС ЗА ЗА УПИС УЧЕНИКА У 2018/19. ГОД.

ПРОФИЛ/СМЕР ГОДИНА

ШКОЛ.

БР.

РЕДОВНИХ

УЧЕНИКА

ШИФРА ЗА УПИС
Грађевински техничар за лабораторијска испитивања 4 30 BGZV SG 4H04S
Извођеч инсталатерских и завршних грађевинских радова 4 60 BGZV SG 4H08S
Армирач-бетонирац 3 15 BGZV SG 3H10S
Зидар-фасадер 3 15 BGZV SG 3H13S
Тесар 3 15 BGZV SG 3H21S
Руковалац грађевинском механизацијом 3 15 BGZV SG 3H19S
Декоратер зидних површина 3 15 BGZV SG 3H12S
Керамичар-терацер-пећар 3 15 BGZV SG 3H16S
Монтер суве градње 3 30 BGZV SG 3H24S
Електроинсталатер 3 30 BGZV SG 3E15S