Фестивал здравља 2018. (фото)

Ученици наше школе, заједно са педагогом, Душанком Недељковић, присуствовали овогодишњем Фестивалу здравља у Дому војске. Ученици су учествовали на трибинама „Школа да, дрога не“ и „Репродуктивно здравље младих“.

Трибине су реализоване 04. октобра 2018. године. Учешће на овим трибинама је у складу са реализацијом Посебних програма планираних Годишњим планом рада школе.