Акција „Читајмо гласно“ (фото)

28.02.2020 године,ученици  и наставници Грађевинске школе у Београду прикључили су се и подржали акцију Друштва школских библиотекара Србије „Читајмо гласно“. Координатор акције у нашој школи је Весна Ђурашиновић, библиотекар.