ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Електроенергетичар за електричне инсталације

УСЛОВИ УПИСА

Специјализацију за образовни профил електроенергетичар за електричне инсталације могу стицати кандидати са завршеним следећим средњим образовањем:

1. Завршена школа у четворогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:

– електротехничар за инсталације и расхладне уређаје,

– електротехничар енергетског смера и

– електротехничар енергетике.

2. Завршена школа у трогодишњем трајању образовања следећих образовних профила, односно занимања:

– електроинсталатер кућних и фабричких инсталација и

– електроинсталатер.

Сви кандидати наведених образовних профила, односно занимања треба да имају радно искуство из области електричних инсталација у непрекидном трајању од најмање две године за завршену школу у четворогодишњем трајању образовања, а четири године за завршену школу у трогодишњем трајању образовања.