НАСТАВНИЦИ

COVID-19 Бројеви телефона према месту пребивалишта

https://www.zdravlje.gov.rs/vest/346249/covid-19-brojevi-telefona-prema-mestu-prebivalista.php

Појачане хигијенске мере у циљу спречавања ширења инфекције

Потребно да школе предузму следеће:

• редовно одржавање школског простора: проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица и редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице;

• прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа;

• редовно снабдевање сапуном тоалета, учионица и трпезарија;

• подстицање ученика на прање руку;

• препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама;

• не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду;

• употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке;

• планирати часове одељенског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу непроверених информација;

• препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења;

• планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање личне хигијене и одржавање школског простора;
• поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе;

• у оквиру наставних и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу, васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и информисања.

 

У допису је указано и на то да је потребно да школе заштитите ученике и родитеље од непожељне панике.

Правилник-о-општим-стандардима