Смернице за рад

Настава на даљину

2. Мејлове ћете доставити одељењским старешинама. Одељењске старешине ће координирати рад наставника и ученика.

3. Неопходно је и да се сви ученици региструу на РТС планети https://rtsplaneta.rs/

4. Линк за наставу https://www.rasporednastave.gov.rs/