ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВО

Трогодишњим образовањем оспособљавају се ученици за самостално обављање одговарајућих послова и задатака у изградњи и на одржавању објеката.

 

ТЕСАР

Израда оплате за темеље, зидове, стубове, греде, плоче, израда скела, кровних конструкција…

 

АРМИРАЧ–БЕТОНИРАЦ

Израда и монтажа арматуре, бетонирање армирано-бетонских елемената.

 

ЗИДАР–ФАСАДЕР

Зидање, малтерисање, обрада фасаде, постављање изолације.

 

ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА (МОЛЕР)

Припрема и извођење молерско-фарбарских, тапетарских и украсних гипсарских радова (орнаментика).

 

РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МЕХАНИЗАЦИЈОМ

Руковање багерима, утоваривачима, грејдерима, финишерима, дизалицама, крановима…

 

КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР

Облагање керамичким плочицама базена, тргова, постављање камених подова, облагање зидова, зидање камина и каљевих пећи…

 

МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ

Облагање бетонских елемената гипс картонским плочама. Монтажа преградних зидова, спуштених плафона и подова.