Настава на даљину

Сви чланови Наставничког већа Грађевинске школе, у обавези су да свакодневно прате мејлове у 10.00, 12.00 и 14.00 часова.

Уколико буде хитних информација пре 10.00 и после 14.00 часова, биће обавештени путем Viber групе.

Пример оперативног плана

Додатна упутства о настави на даљину

Настава на даљину у ванредном стању

ПРЕДЛОГ АЛАТА ЗА РАД НА ДАЉИНУ

Алати и упутства МПНТР

Предлог и упутство за рад са алатима за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину

Дигитална солидарност

ОКЦ он лајн учионица