Настава на даљину у шк. 2020/21. год.

https://gradjevinska.edu.rs/dopis-mpntr-u-vezi-pocetka-skolske-2020-21-god/

Сви чланови Наставничког већа Грађевинске школе, у обавези су да свакодневно прате мејлове у 10.00, 12.00 и 14.00 часова.

Уколико буде хитних информација, биће обавештени путем Viber групе.

МПНТР – Сугестије за оцењивање

ЗУОВ – Матурски испит 13.04.2020.

Пример оперативног плана

Додатна упутства о настави на даљину

Настава на даљину у ванредном стању

Подршка наставницима, директорима и стр. сар.

 

ПРЕДЛОГ АЛАТА ЗА РАД НА ДАЉИНУ

Алати и упутства МПНТР

Предлог и упутство за рад са алатима за остваривање образовно-васпитног процеса учењем на даљину

YouTube канал за подршку наставницима у организовању онлајн наставе | Завод за унапређивање образовања и васпитања

Дигитална солидарност

ОКЦ он лајн учионица