Category Archives: ИСПИТИ

Завршни испит у августовском испитном року (3-5)

ЗАВРШНИ ИСПИТИ – августовски испитни рок

3-5 УТОРАК, 20.08.2019. у 12.00 часовa
електроинсталатер

 

 

Напомена:

  • ПРИЈАВА ИСПИТА НА ДАН ИСПИТА НАЈКАСНИЈЕ САТ ВРЕМЕНА РЕД ИСПИТ
  • ИСПИТ СЕ ОДРЖАВА У ЗГРАДИ ПРАКСЕ

РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ /СВИ РАЗРЕДИ/

РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У АВГУСТОВСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ /СВИ РАЗРЕДИ/

  • Пријава испита 10. до 12.07.2019. од 09.00 до 11.00 часова и на дан испита, од 08.00 до 09.00 часова.
  • Сви испити се одржавају у згради практичне наставе

 

датум дан време испит
19.08.2019. понедељак 10.00 Органзација грађења
10.00 Рачунарство и информатика
10.00 Енглески језик – писмени део
11.15 Енглески језик – усмени део
20.08.2019. уторак 10.00 Физика
10.00 Одржавање објеката
10.00 Математика – писмени део
12.00 Математика – усмени део
11.00 Технологија рада са ПН – кер.
11.00 Технологија рада са ПН – арм.
11.00 Технологија рада са ПН – мсг.
11.00 Практична настава – електро
21.08.2019. среда 10.00 Српски језик – писмени део
11.45 Српски језик – усмени део
11.00 Грађевинске конструкције
22.08.2019. четвртак 10.00 Нацртна геометрија (први и други разред)
11.00 Нацртна геометрија са ТЦ
23.08.2019. петак 10.00 Ликовна култура
11.00 Историја

 

РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ /НЕЗАВРШНИ РАЗРЕДИ/

РАСПОРЕД РАЗРЕДНИХ ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ /НЕЗАВРШНИ РАЗРЕДИ/

Сви испити се одржавају у згради практичне наставе

датум дан време испит Место
25.06.2019. уторак 10.00 Органзација грађења Кабинет 8
10.00 Грађевинске констр. Кабинет 9
11.00 Практична настава – електро,

1-5,2-5

Кабинет 4
13.00 Физика, сви разреди Кабинет 5
26.06.2019. среда 09.00 Српски јез. и књижевност – писмени Кабинет 8
11.00 Српски јез. и књижевност – усмени
26.06.2019. среда 10.00 Нацртна геометрија 1, 2, Нацртна геометрија и ТЦ Кабинет 9
10.00 Математика – писмени део Кабинет 5
12.00 Математика – усмени део
27.06.2019. четвртак 10.00 Енглески језик – писмени Кабинет 8
11.15 Енглески језик – усмени
11.00 Одржавање објеката 2,3 Кабинет 9
28.06.2019. петак 11.00 Технологија рада са ПН (кер) Керамичарска радионица
Технологија рада са ПН (иизгр) Кабинет 8
12.00 Технологија рада (арм) Армирачка радионица

 

Поправни испити у јунском року (3-5)

датум дан време испит
25.06.2019. уторак 10.00 Електричне инсталације и осветљење

Испити ЈУН – пријава

ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК

 

  1. РАЗРЕДНИ испити (за незавршне разреде)

Понедељак, 24.06.2019. од 113.00 до 15.00 часова, у соби 6, у згради практичне наставе.

Уторак, 25.06.2019. године, од 08.00 до 10.00 часова, у соби 6, у згради практичне наставе.

 

  1. ПОПРАВНИ испити (3-5)

Понеељак, 24.06.2019. од 113.00 до 15.00 часова, у соби 6, у згради практичне наставе.

Уторак, 25.06.2019. године, од 08.00 до 10.00 часова, у соби 6, у згради практичне наставе.