Тесари на пракси у школској радионици

Ученици 1/6 одељења, образовни профил тесар, наставник Милан Ђенадић.