Тесари на пракси у Енергопројекту

Ученици образовног профила тесар блок наставу изводе на градилишту ЕП високоградње. Наставник Милан Ђенадић прати ученике за време извођења блок наставе.