Срећна слава!

У припреми видео матријала учествовали:

ученици Владимир Стефановић 1-3, Милица Гавриловић 3-2, Александар Алексић 1-5 и Милица Драгићевић 4-1,

наставници Радмило Кошутић, Марија Анђелковић Лукић, Весна Црнобрња, Јелена Шелић и Милоје Симанић.

Хвала свима!