Смештај ученика првог разреда у домове

Ученици са редитељима долазе у Грађевинску школу (зграда теорије) у недељу, 01.09.2019. у 12.00 часова.
СПИСАК УЧЕНИКА I РАЗРЕДА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ КОЈИ СУ СМЕШТЕНИ

У ДОМУ УЧЕНИКА “ АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ “ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОД.

 

 

Р.б.

Презиме и име ученика Одељ. Образовни профил
Махир Мушановић 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Ђорђе Матијевић 1-3 Оператер основних грађ. радова
Данило Планић 1-3 Оператер основних грађ. радова
Стефан Дробњак 1-3 Оператер основних грађ. радова
Лазар Јанковић 1-3 Оператер основних грађ. радова
Матија Пејатовић 1-3 Оператер основних грађ. радова
Никола Васовић 1-3 Оператер основних грађ. радова
Стефан Миловановић 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Никола Петровић 1-5 Електроинсталатер
Лука Арсенић 1-5 Електроинсталатер
Горан Павловић 1-5 Електроинсталатер
Ђорђе Атић 1-5 Електроинсталатер
Александар Симић 1-5 Електроинсталатер
Новак Јанковић 1-5 Електроинсталатер
Лазар Стојановић 1-5 Електроинсталатер
Стефан Јосиповић 1-6 Декоратер зидних површина
Ђорђе Петронић 1-6 Декоратер зидних површина
Жарко Јосиповић 1-6 Декоратер зидних површина
Михаило Вујичић 1-6 Декоратер зидних површина
Слободан Антонић 1-6 Декоратер зидних површина
Милош Аздејковић 1-7 Монтер суве градње
Јован Кириџић 1-7 Монтер суве градње
Ацо Илић 1-7 Монтер суве градње
Никола Лазић 1-7 Монтер суве градње
Никола Јездић 1-7 Монтер суве градње
Мирослав Петровић 1-6 Декоратер зидних површина

СПИСАК УЧЕНИКА I РАЗРЕДА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ

КОЈИ СУ СМЕШТЕНИ  У ДОМУ УЧЕНИКА „ПЕТАР ДРАПШИН“

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОД.

 

Р.б. Презиме и име ученика Одељ. Образовни профил Напомена
Дејан Симић 1-7 Монтер суве градње
Лука Манојловић 1-7 Монтер суве градње
Дејан Гајић 1-4 Керамичар-терацер-пећар

СПИСАК УЧЕНИКА I РАЗРЕДА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ

КОЈИ СУ СМЕШТЕНИ  У ДОМУ УЧЕНИКА „КАРАЂОРЂЕ“

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОД.

 

Р.б. Презиме и име ученика Одељ. Образовни профил
Милош Кикановић 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Стефан Пајић 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Лука Весић 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Александар Росић 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Андрија Ивановић 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Немања Милошевић 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Иван Перић 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Огњен Гајић 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Жељко Миловановић 1-3 Руковалац грађевинском механизацијом
Илија Суботић 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Милосав Лангура 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Михаило Трифуновић 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Филип Лукић 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Марко Поповић 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Марко Симић 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Вељко Радовановић 1-4 Керамичар-терацер-пећар
Бојан Васић 1-4 Керамичар-терацер-пећар