Резултати школског такмичења

ПРАКТИЧНЕ ДИСЦИПЛИНЕ – резултати

Предмет:Технологија рада са практичном наставом

Образовни профил: Керамичар-Терацер-Пећар

Место Име и презиме ученика Одељење
1. Милан Николић 3-6
2. Никола Кузмановић 3-6
3. Иван Мратинковић 3-6
4. Милош Милновић 3-6
5. Армин Ћерими 3-6
6. Радоје Ракић 3-6

 

Предмет:Технологија рада са практичном наставом

Образовни профил: Армирач-бетонирац

Место Име и презиме ученика Одељење
1. Јовић Јован 3-6
2. Љујић Стефан 3-6
3. Бајуновић Никола 3-6

 

Предмет:Технологија рада са практичном наставом

Образовни профил: Зидар-Фасадер

Место Име и презиме ученика Одељење
1. Немања Декић 3-7
2. Милош Јовановић 3-7
3. Лука Илић 3-7

 

Предмет:Технологија рада са практичном наставом

Образовни профил: Декоратери зидних површина

Место Име и презиме ученика Одељење
1. Ајра Арменд 3-7
2. Илија Матовић 3-7
3. Анастасија Рајовић 3-7
4. Расим Хоти 3-7
5. Алекса Дрманић 3-7
6. Адиљ Саитовић 3-7

 

Предмет: Практична настава – II разред

Образовни профил: Електроинсталатер

Место Презиме и име ученика Одељење
1. Ђорђевић Давид 2-5
2. Лазић Немања 2-5
3. Ристовски Стеван 2-5

 

Предмет: Практична настава – III разред

Образовни профил: Електроинсталатер

Место Презиме и име ученика Одељење
1. Петровић Марко 3 -5
2. Гајић Ненад 3 -5
3. Стаменковић Младен 3- 5

 

Предмет:  Технологија рада са практичном наставом

Oбразовни профил: Тесар

Место Име и презиме ученика Одељење
1. Дробњак Карађорђе 2-4
2. Радојчић Александар 2-4
3. Ралић Марко 2-4
4. Корићанац Саво 2-4

Предмет: Tехнологија рада са практичном наставом (пракса)

Образовни профил: Монтер суве градње

Место Име и презиме ученика Одељење
1. Матић Адам 3-8
1. Ћирковић Владимир 3-8
2. Станојевић Никола 3-8
2. Ивановић Драган 3-8
3. Мишић Марко 3-8
3. Грабовчић Жељко 3-8

Због ванредног стања, профил руковалац грађевинском механизацијом, није реализовао такмичење предвиђено за 16.03.2020. године