Резултати матурског испита

Резултати матурског испита из српског језика и књижевности и теста ТОО су објављени на огласној табли у згради практичне наставе.